Hlavní stránka  >  BFE - Filtrační schopnost proti bakteriím

BFE - Filtrační schopnost proti bakteriím

BFE > (bakteriální účinnost filtrace), (Bacterial filtration efficiency) 

U roušek je často uváděna bakteriální filtrační účinnost (% BFE), která se zjišťuje metodou nazývanou modifikovaný Green and Vesley Test (vznikla v USA). Problematické je, že se tato zkouška provádí pouze na jedné osobě – zkušební osoba vloží hlavu do zkušebního boxu jak s rouškou, tak bez roušky a opakuje vždy anglické slovo „chew“. Zkušební osobou vydechnutý vzduch dopadá na misky s agarem. Vyhodnocení se provádí z počtu bakterií v agarových miskách podložených při použití roušky a bez použití roušky. Výsledkem je hodnota nazývaná Bacterial Filtration Efficiency (BFE %). Ze způsobu, jak se zkouška provádí, je zřejmé, že jejím cílem je stanovit, jak je okolí chráněno před osobou, která má roušku nasazenu.

Americká společnost Association of Operating Room Nurses požaduje BFE lékařských operačních roušek nejméně 95 %. © 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ