Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  AgroBio Zdravé jablko New souprava Polyram WG 2 x 20 g + Tercel 3 x 25 g
Vyprodáno

AgroBio Zdravé jablko New souprava Polyram WG 2 x 20 g + Tercel 3 x 25 g

ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí

AgroBio Zdravé jablko New souprava Polyram WG 2 x 20 g + Tercel 3 x 25 g
Naše cena
156 Kč s DPH
Ušetříte 13 Kč (8%)
Cena v naší prodejně
169 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 156.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:94103
Výrobce:Agrobio Opava
Značka:Polyram  (web)
Polyram
Popis produktu

Souprava dvou fungicidů na ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí.

Charakteristika:

Kombinovaný přípravek - sada přípravků v jedné krabičce
Polyram® WG 2x20g
Tercel® 3x25g

Blok ošetření: 
1. ošetření - myší ouško 20 g Polyram® WG / 10 l vody
2. ošetření - zelené poupě 25 g Tercel® / 10 l vody
3. ošetření - květ 25 g Tercel® / 10 l vody
4. ošetření - po odkvětu 20 g Polyram® WG / 10 l vody
5. ošetření - léto 25 g Tercel® / 10 l vody

Polyram® WG
Je postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu proti houbovým chorobám.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
metiram 70%
t.j. N,N´-ethylenbis (dithiokarbamát), polymerní zinečnatý komplex, poly (Nethylenthiuramdisulfid) zinečnatý komplex, směs

Působení přípravku:
Polyram® WG je určen proti houbovým chorobám zemědělských plodin. Není fytotoxický. Nepůsobí proti houbám ze skupiny padlí. Nemá kurativní účinky. Předpokladem dobrého účinku je preventivní použití.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

Dávkování:
- jádroviny (strupovitost) 20 - 24 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 5x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jádroviny (strupovitost)
Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při ošetření před výskytem, při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřením. Jabloně a hrušně ošetřujeme proti strupovitosti dle potřeby od fáze zeleného pupene až myšího ouška do června v intervalu 7 - 14 dní.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek je nebezpečný pro ptáky.
Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové členovce čeledi dravých roztočů (Phytoseiidae) druh Typhlodromus pyri.

Tercel®
Je postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti chorobám jabloní.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinné látky:
pyraklostrobin 40 g/kg (4%)
tj. methyl N-(2-yl]oxymethylN-methoxy karbamát
dithianon 120 g/kg (12%)
tj. 5,10-dihydro-5,10-dioxonafto[2,3-b]-1,4-dithiin-2,3-dikarbonitril

Působení přípravku:
Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů, s kontaktním účinkem. Dithianon ovlivňuje širokou škálu enzymů a zasahuje tak do buněčného dýchání hub. Účinná látka pyraclostrobin je novou fungicidní látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vysypeme do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání aplikační kapaliny. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Připravenou aplikační kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
- jabloň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové) 25 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (max. 3x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
Ochrana jabloní proti padlí (Podosphaera leucotricha) vyžaduje pravidelná fungicidní ošetření v intervalu 7 - 10 dnů od fenofáze zelené poupě až do poloviny července. S ochranou proti strupovitosti (Venturia inaequalis) se začíná od vyrašení pupenů. Pokud se udrží listy i plody čisté do konce června, potom je možno ochranu ukončit. Tercel® obsahuje dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku. V současnosti mezi nimi není známa křížová rezistence.

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Polyram WG: může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží myjte velkým množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte.

Tercel: zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje Dithianon. Může vyvolat alergickou reakci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: AgroBio Zdravé jablko New souprava Polyram WG 2 x 20 g + Tercel 3 x 25 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
Diskuze k produktu

Souprava dvou fungicidů na ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí.

Charakteristika:

Kombinovaný přípravek - sada přípravků v jedné krabičce
Polyram® WG 2x20g
Tercel® 3x25g

Blok ošetření: 
1. ošetření - myší ouško 20 g Polyram® WG / 10 l vody
2. ošetření - zelené poupě 25 g Tercel® / 10 l vody
3. ošetření - květ 25 g Tercel® / 10 l vody
4. ošetření - po odkvětu 20 g Polyram® WG / 10 l vody
5. ošetření - léto 25 g Tercel® / 10 l vody

Polyram® WG
Je postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu proti houbovým chorobám.

Charakteristika:

Kontaktní fungicid

Účinná látka:
metiram 70%
t.j. N,N´-ethylenbis (dithiokarbamát), polymerní zinečnatý komplex, poly (Nethylenthiuramdisulfid) zinečnatý komplex, směs

Působení přípravku:
Polyram® WG je určen proti houbovým chorobám zemědělských plodin. Není fytotoxický. Nepůsobí proti houbám ze skupiny padlí. Nemá kurativní účinky. Předpokladem dobrého účinku je preventivní použití.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

Dávkování:
- jádroviny (strupovitost) 20 - 24 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 5x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jádroviny (strupovitost)
Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při ošetření před výskytem, při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřením. Jabloně a hrušně ošetřujeme proti strupovitosti dle potřeby od fáze zeleného pupene až myšího ouška do června v intervalu 7 - 14 dní.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek je nebezpečný pro ptáky.
Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové členovce čeledi dravých roztočů (Phytoseiidae) druh Typhlodromus pyri.

Tercel®
Je postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti chorobám jabloní.

Charakteristika:

Systémový fungicid

Účinné látky:
pyraklostrobin 40 g/kg (4%)
tj. methyl N-(2-yl]oxymethylN-methoxy karbamát
dithianon 120 g/kg (12%)
tj. 5,10-dihydro-5,10-dioxonafto[2,3-b]-1,4-dithiin-2,3-dikarbonitril

Působení přípravku:
Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů, s kontaktním účinkem. Dithianon ovlivňuje širokou škálu enzymů a zasahuje tak do buněčného dýchání hub. Účinná látka pyraclostrobin je novou fungicidní látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vysypeme do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání aplikační kapaliny. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Připravenou aplikační kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Dávkování:
- jabloň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové) 25 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (max. 3x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
Ochrana jabloní proti padlí (Podosphaera leucotricha) vyžaduje pravidelná fungicidní ošetření v intervalu 7 - 10 dnů od fenofáze zelené poupě až do poloviny července. S ochranou proti strupovitosti (Venturia inaequalis) se začíná od vyrašení pupenů. Pokud se udrží listy i plody čisté do konce června, potom je možno ochranu ukončit. Tercel® obsahuje dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku. V současnosti mezi nimi není známa křížová rezistence.

Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Polyram WG: může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží myjte velkým množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte.

Tercel: zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje Dithianon. Může vyvolat alergickou reakci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k: AgroBio Zdravé jablko New souprava Polyram WG 2 x 20 g + Tercel 3 x 25 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ