NEJLEVNĚJŠÍ DOPRAVA - již od 79 Kč!!
Hlavní stránka  >  Alkylfenoly

Alkylfenoly

Alkylfenoly (AP) jsou od fenolu odvozené, vysoce perzistentní organické sloučeniny téměř výlučně vyráběné jako základní surovina pro syntézu neiontových detergentů – alkylfenol etoxylátů (APE). AP se uplatňují jako průmyslové detergenty, přísada pesticidů či barviv na bázi vody, užívají se na úpravu textilií a kůže, ve výrobcích osobní hygieny i jako antioxidanty v některých plastech. AP se bioakumulují v potravních řetězcích; pro vodní organizmy jsou vysoce toxické. Alkylfenoly patří mezi xenoestrogeny – látky s podobným účinkem jako estrogeny (samičí hormony).

Alkylfenoly (AP) jsou nehalogenované organické sloučeniny odvozené od fenolu připojením alkylové skupiny, které přetrvávají v životním prostředí (jsou perzistentní), bioakumulativní a toxické pro vodní organismy. Používají se zejména jako surovina pro výrobu neiontových detergentů - alkylfenoletoxylátů (APE). Nejvyužívanějšími jsou etoxyláty nonylfenolu (NPE) a oktylfenolu (OPE), které se v prostředí degradují zpět na alkylfenoly.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ