Hlavní stránka  >  Dermatologie

Dermatologie

Kožní lékařství. Zabývá se nejen kůží, ale i jejími deriváty, jako jsou vlasy, nehty a potní žlázy. Zároveň léčí kožní choroby.

Dermatologicky testováno
 testy na kožní dráždivost, provádí se na zvířatech i lidských dobrovolnících. finální výrobek, ale byly testovány jeho jednotlivé složky (jsou jich často desítky). Případně může být situace taková, že firma sama sice netestuje, ale zadává testování jiným subjektům.

CO ZNAMENÁ, KDYŽ JE PRODUKT DERMATOLOGICKY TESTOVÁN?
Detergentní prostředky kupujeme proto, abychom něco udělali pro svoje oblečení, domov nebo prostředí, ve kterém žijeme. Kosmetické přípravky zase slouží nám samotným, naší pokožce, vlasům, řasám a nehtům. Aby byla splněna naše očekávání, od těchto přípravků požadujeme účinnost, a výrobci nás o skvělých vlastnostech svých výrobků přesvědčují nejrůznějšími testy. Co však jejich používání znamená pro naše zdraví?

Protože všichni dobře víme, že se jedná o směsi meziproduktů chemického průmyslu, do značné míry nás uklidní, pokud na obalu najdeme větičku "Dermatologicky testováno", nebo nějakou podobnou v tomto smyslu. Zde se pozastavíme a podíváme, co se za takovýmto tvrzením skrývá.

KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
U kosmetických přípravků je situace vcelku přehledná. Jsou primárně určeny pro kontakt s pokožkou, s vlasy a nehty, platí pro ně jiná legislativa než pro detergenty a musí být ze zákona všechny dermatologicky testovány ještě dříve, než jsou uvedeny na trh.

Vyrábí se ze složek speciální "kosmetické" kvality s kontrolovaným a minimalizovaným obsahem nečistot, a suroviny samy o sobě byly každá zvlášť "dermatologicky testovány". Dalo by se říci, že pokud se do receptury nevloudí žádná chybička, neměla by ani jejich směs vyvolávat na pokožce žádné nepříjemné reakce.

Takovýto předpoklad však nestačí a hotový přípravek se musí otestovat. Tomu předchází posouzení zdravotní bezpečnosti zkušenou osobou s lékařským vzděláním, specializovanou na zdravotní aspekty kosmetických surovin a s letitou praxí.

Pokud shledá, že je receptura v pořádku, vypracuje odborný posudek a předá kosmetický produkt k otestování na klinické pracoviště. Může to být zdravotnické nebo jiné zařízení na obdobné úrovni, ovšem podmínkou je správná laboratorní praxe a dostatečně fundovaná etická komise, která je registrovaná u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Komise prostuduje dokumentaci a pokud testování schválí, může pracoviště vyhledat několik málo desítek dobrovolníků a seznámit je s podmínkami testování. Každého dobrovolníka zvlášť a jmenovitě je třeba dále informovat o možných rizicích spojených s testováním a získat tzv. informovaný souhlas ode všech, kteří se nenechali odradit :)

DETERGENTNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Detergentní a čistící prostředky oproti kosmetickým NEJSOU určeny pro kontakt s pokožkou, vyrábějí se ze surovin technické kvality a ani se nepředpokládá, že by se uživatel nijak nechránil při jejich používání. Bezpečnost pro spotřebitele se z tohoto důvodu hodnotí nikoliv na základě zkoušky nebo testování, ale pouze výpočtem podle pravidel stanovených v legislativě.

Výsledkem výpočtu je seznam předpokládaných nebezpečných vlastností výrobku, aniž by bylo dále ověřováno, zda je produkt skutečně má, a dále doporučení, jak se adekvátně chránit a co dělat v případě nechtěného kontaktu s ním.

Někteří výrobci detergentů berou svoji službu zákazníkovi vážně a pro výrobu používají co nejvíce surovin kosmetické kvality. Vyvíjí dermálně bezpečné produkty, které pokožce neublíží při náhodném potřísnění během používání, a to ani když si toho uživatel všimne až po nějaké chvíli.

Současně s tím řeší i otázku bezpečnosti nepatrných reziduí prostředků, které se nemusí podařit stoprocentně vymýt z praných tkanin a čištěných ploch a které poté mohou přicházet do styku s pokožkou.

Hotový produkt je pak možné otestovat na pokožce dobrovolníků a pokud je skutečně bezpečný, může být na obale označen frází "Dermatologicky testováno". Zkoušení kosmetického a detergentního výrobku se provádí stejným způsobem na externím klinickém pracovišti s dlouhodobými zkušenostmi. 

CO JSOU TO VLASTNĚ DERMATOLOGICKÉ TESTY?
A nyní pár slov k vlastním dermatologickým testům. Ať se jedná o detergentní nebo kosmetický výrobek, pro vlastní testování se volí o něco přísnější podmínky nežli ty, které nastávají během reálného používání produktu.

OTEVŘENÝ EPIKUTÁNNÍ TEST 
Pro detergenty a čističe se používá otevřený epikutánní test, kdy se přípravek nebo jeho roztok aplikuje na pokožku a po 30 minutách se nevstřebaný přebytek otře, vstřebaný podíl dále působí na pokožku "zevnitř".

Prací prostředky a koncentráty se ředí na dvou až pětiprocentní roztok, ready-to-use čističe se aplikují neředěné. Kosmetické koupelové a mycí přípravky, které se po použití oplachují, se zkoušejí rovněž v otevřeném epikutánním testu, jen se ředí na koncentrovanější desetiprocentní roztok.

Kosmetické produkty, které zůstávají na pokožce, se nejčastěji zkoušejí nezředěné v uzavřeném epikutánním testu, kdy se přípravek v přebytku vloží do minirezervoárku na speciální náplasti, přiloží se na pokožku a nechá se působit 2-24 hodiny. Přebytek produktu se neodstraňuje a působí tak na pokožku po celou dobu "zvenčí i zevnitř".

Dermatologické testování se nakonec vyhodnotí po 24 a 48 hodinách, pozoruje se zejména podráždění a zčervenání pokožky.

Velmi kvalitní výrobky v otevřeném testu nezpůsobují žádné změny na pokožce, ale i 1-2 slabě viditelné reakce ve skupině několika desítek dobrovolníků lze považovat za vynikající výsledek.

UZAVŘENÝ EPIKUTÁNNÍ TEST
Uzavřený test se vyhodnocuje obtížně a je k tomu zapotřebí dlouholetá zkušenost, protože po odstranění náplasti je pokožka mechanicky stresovaná a mohlo by dojít k nesprávnému posouzení.

Pro doplnění je třeba si uvědomit, že testování probíhá s dobrovolníky, kteří mají průměrně odolnou, zdravou pokožku bez jakýchkoliv známek alergických a jiných kožních problémů. U predisponovaných osob s citlivou pokožkou by testování mohlo vyznít odlišně, ale to už je téma na jiný článek.

Závěrem lze potvrdit, že dermatologické testování přináší spotřebiteli výhodný bonus v podobě doporučení od osob, které již vyzkoušely bezpečnost aplikace produktu.

Zatímco u kosmetiky jde spíše o samozřejmost, u detergentních prostředků můžeme "dermatesty" považovat za nadstandardní službu zákazníkovi, garanci nadstandardní kvality a důležité vodítko ke správnému nákupnímu rozhodnutí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ