PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Dezinfekční

Dezinfekční

V poslední době se na trhu rozmohl prodej různých dezinfekčních prostředků. V souvislosti s aktuálním děním kolem epidemie Covid-19 začali téměř všichni výrobci kosmetiky, čisticích prostředků nebo dokonce potravin vyrábět zaručeně „přírodní“ dezinfekce. Pochopitelně legislativa takový pojem nezná, takže s ním výrobci mohou operovat jakkoliv. A jak by měla taková přírodní a v našem případě hlavně netoxická dezinfekce vypadat?

V první řadě je potřeba rozlišovat dezinfekce na ruce a dezinfekce na povrchy. Na dezinfekce na ruce je potřeba mít mnohem vyšší nároky a neaplikovat na ně nevhodný produkt, jelikož si ve výsledku spíše uškodíte. Existuje totiž mnoho toxických látek, které pronikají i přes nepoškozenou zdravou pokožku. Níže jsou sepsána základní pravidla, kterými se řídit při výběru netoxické dezinfekce NA RUCE.

1. Dezinfekce musí obsahovat minimálně 60 % etanolu (alkoholu)

Pokud má mít přípravek dezinfekční vlastnosti, musí zákonitě obsahovat určitou koncentraci alkoholu (nebo jiné látky s prokazatelně virucidním a baktericidním účinkem). Žádné oleje nebo aloe vera extrakty nemají požadovaný antibakteriální nebo antivirový účinek. A pokud takovéto složky vidíte na prvních místech ve složení, pak se určitě nejedná o produkt s dezinfekčními vlastnostmi. Pozor na to, běžně na Vás mohou vyskakovat reklamy na různé oleje a extrakty s dezinfekčními účinky. Častokrát jsou to jen marketingové triky, je vždy potřeba pečlivě číst složení.

Alkohol má být zastoupen obsahově, i podle WHO (1), min. ze 60 % a na obale by tento údaj měl být uveden. Technicky i podle WHO tahle koncentrace stačí, prakticky je ale lepší používat koncentraci kolem 70 %. Tato koncentrace se používá běžně v laboratořích, kde se zpracovávají biologické vzorky a nesmí dojít ke kontaminaci viry nebo bakteriemi. Všechno nad 60 % je super, 70 % ethanolu je ideál a takový zlatý standard. Jen upozorníme, že příliš vysoké koncentrace (nad cca 85 %) už nemají prokazatelně lepší dezinfekční účinky (11), proto nemá smysl to s dezinfekcí přehánět.

2. Musí to být NEDENATUROVANÝ alkohol

A tady přichází první a zřejmě i největší problém. Drtivá většina výrobců dezinfekcí na ruce používá denaturovaný alkohol, a to i značky, které o sobě tvrdí, že jsou přírodní a ekologické. Denaturovaný alkohol obsahuje denaturační činidla, která se do ethanolu přidávají za účelem jeho „znehodnocení“ ke konzumaci. Jednoduše se z konzumního lihu stává líh pro technické a průmyslové účely. S tím samozřejmě souvisí i jeho následná výrazně nižší cena a nižší daňové zatížení. Legislativa v tomto případě upravuje, co se smí jako denaturační činidlo použít. Níže uvádíme ty nejčastější:

BITREX: Neboli denatonium benzoát, bitrex je ve skutečnosti obchodní název. Složka, která je považována za nejvíce hořkou látku na světě. Patří mezi kvartérní amoniové sloučeniny. Způsobuje hořkou chuť a má hořký pach, přidává se za účelem znemožnění požití daného produktu zejména dětmi (2). Bitrex je ale vysoce toxický pro vodní organismy, a také dráždivý pro oči, kůži, sliznice, dýchací cesty. Je zdraví škodlivý při požití (3). A teď pozor: Bitrex je schválený organizací EcoCert pro použití v „přírodních“ produktech (4). Další ukázka toho, že na certifikáty se nelze spoléhat.

ISOPROPYLALKOHOL: Jde o velmi silné rozpouštědlo a čistič. Způsobuje vážné podráždění očí, může způsobovat ospalost nebo závratě, stavy podobné opilosti. Je dráždivý pro dýchací cesty (5). Isopropylalkohol se snadno vstřebává do krve a do tkání už při vdechování výparů, a také se dostane i přes neporušenou kůži. Pokožku vysušuje, má silné odmašťovací schopnosti a může zhoršovat ekzémy. 

ETHYLMETHYLKETON (BUTANON): Bezbarvá kapalina, která má sladkou až ostrou vůni připomínající karamel a aceton. Butanon je dráždivá látka, způsobuje podráždění očí, ospalost, závratě. Při vyšší koncentraci má narkotické účinky (6). Je také toxický pro životní prostředí. Jeho koncentrace v ovzduší je pečlivě sledována, neboť emise butanonu přispívají k tvorbě troposférického (přízemního) ozonu (7). 

ACETON: Bezbarvá kapalina, silné rozpouštědlo specifického zápachu. Dráždivý pro oči a působí tlumivě na nervový systém. Ve vysokých koncentracích vyvolává zvracení a poruchy vědomí. Je škodlivý pro životní prostředí, zejména pro vodní organismy a může kontaminovat zdroje podzemních vod. Je škodlivý také v případě absorpce pro kůži, kdy způsobuje její popraskání a vysušení, protože má silné odmašťující vlastnosti a zhoršuje stav ekzému (8).

METHYLISOBUTYLKETON: Rozpouštědlo, vyrábí se z acetonu. Je dráždivý pro oči a při vdechování a může způsobit podráždění dýchacích cest. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (9).

Všechna denaturační činidla jsou dráždivá pro lidskou pokožku a sliznice, některá mají silné toxické účinky. Denaturovaný alkohol rozhodně nelze považovat za netoxickou přísadu v kosmetických prostředcích určených k aplikaci na pokožku.  V krizové situaci takový alkohol můžeme použít na nevyhnutelnou dezinfekci povrchů nebo podlah. Pak je ale potřeba místnost řádně vyvětrat, snažit se nevdechovat výpary směsi a používat ochranné prostředky. Chápeme, že sehnat nedenaturovaný alkohol v dnešní době není úplně lehké, ale je potřeba se vyhnout denaturovanému alkoholu, pokud je to alespoň trochu možné.

Nedenaturovaný alkohol seženete v obchodě jako prostý konzumní líh. Dokonce už i některé lihovary začaly distribuovat čistý nedenaturovaný líh v lahvích, většinou v objemu 0,5 l a 1 l, právě na výrobu domácí dezinfekce. Jakýkoli líh označený jako konzumní je 100% nedenaturovaný a netoxický a můžete ho směle použít. Pozor, jako každý líh i tento vysušuje, proto doporučujeme do směsi přidávat glycerin (stačí 5 – 10 ml na 100 ml dezinfekce).

Jsou i výrobci, kteří vyrábějí skutečně netoxickou dezinfekci na ruce, a to z nedenaturovaného rostlinného alkoholu, konzumního lihu. © 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ