Hlavní stránka  >  Fluoridy

Fluoridy

Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF). Vzhledem k tomu, že fluor má největší elektronegativitu ze všech prvků, od kterých jsou známy nějaké sloučeniny (větší elektronegativitu mají jen helium a neon, od těch však nejsou známy žádné sloučeniny), jedná se převážně o iontové sloučeniny, které v molekule obsahují anion F.

Požitím ve vodě rozpustných fluoridů (např. fluoridu sodného), anorganických solí kyseliny fluorovodíkové, může dojít k těžkému poškození trávícího traktu a jater. Toxický účinek těchto solí se vysvětluje tím, že fluoridy váží kationty vápníku (Ca2+). Příznakem otravy jsou slinění, prudké bolesti břicha, zvracení a průjem, při delší expozici také třes a křeče. Špatným znamením je rozšíření zornic, obrna, poruchy dýchání a srdeční činnosti způsobené vázáním vápenatých kationtů. Kromě poškození jater může dojít i k poškození ledvin. Existuje také tzv. chronická otrava fluoridy, která se projevuje bolestmi a poškozením kostí a poškozením zubů (bílé skvrny na zubech způsobené nadměrným užíváním dentálních fluoridových přípravků, jako jsou tablety nebo gely).

Jako první pomoc podáme okamžitě po otravě půl litru mléka nebo vodnou suspenzi uhličitanu vápenatého. Snažíme se vyvolat zvracení; došlo-li však k otravě více než před půlhodinou, zvracení již nevyvoláváme. Protože se vodné roztoky fluoridových aniontů mohou vstřebávat kůží, při potřísnění ihned pokožku důkladně opláchneme.

Poslední výzkumy zjistily korelaci mezi stupněm zvápnění šišinky a stupněm rozpadu fluoridu ve žláze. Výzkum prováděný doktorkou Jennifer Anne Luke z university v Surrey prokázal, že „fluorid se snadno akumuluje v lidské šišince“ a také že „lidská šišinka obsahuje největší koncentraci fluoridu v těle“.

Existují názory a studie, že fluoridy jsou příčinou nemocí štítné žlázy, či že konzumace fluoridů může vést k Downovu syndromu, nižší inteligenci dětí nebo také ke zlomeninám kostí.

Fluorid hraje velmi důležitou a nezastupitelnou roli v prevenci zubního kazu.
Vzhledem ke své podstatě, sloučenina chemického prvku fluoru, má řadu příznivců i odpůrců. Jeho příměs se solí, vodou a kosmetickými přípravky je stále často diskutovaným tématem, jak mezi odborníky, tak i laickou veřejností

Díky svému příznivému vlivu na lidský chrup je fluorid sodný přidáván do většiny zubních past. Pro lepší remineralizaci zubní skloviny jsou vyráběny speciální přípravky (např. fluoridové gely a tablety). Jejich nepřiměřené dávkování však může způsobit zubní fluorózu. V České republice se objevuje jen velmi výjimečně.

První pozitivní účinky fluoridu byly prokázány studií ve dvou městech Spojených států amerických. Zkoumaných 16 980 dětí v Grand Rapids a 4 291 dětí z Muskegonu. Před započetím fluoridace se neprokázal žádný rozdíl zubního kazu mezi oběma městy. Od začátku r. 1945 se začala voda v Grand Rapids obohacovat fluoridem sodným. Po 6 a půl letech klesl výskyt zubního kazu dětí v Grand Rapids o více než polovinu

Účinnost fluoridů byla potvrzena mnoha dalšími studiemi různých zemích světa. Mezi stomatology panuje přesvědčení, že použití fluoridů v různých podobách je základním kamenem prevence zubního kazu. Existuje celosvětová shoda, že za snížením výskytu zubního kazu v několika posledních desetiletích stojí primárně fluoridační opatření

V současné době se však objevuje i mnoho názorů poukazujících na negativní stránky fluoridů. Nejznámější nežádoucí účinek fluoridů, vlivem jeho nadměrného užívání, je fluoróza. Fluoróza způsobuje barevné změny ve sklovině a je vyvolána nadměrným příjmem fluoridů u dětí do 6 let. Fluoróza způsobuje viditelné matně bělavé, u závažnějších poškození žlutohnědé až hnědé skvrny u druhých

Nejrozšířenějším prostředkem pro lokální aplikaci fluoridu jsou fluoridované zubní pasty, zubní gely a laky. České republice je obsah fluoridů v kosmetických přípravcích regulován vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 448/2009 Sb. stanovující maximální povolené množství

  • děti do 2 let - max. 400 ppm jednotek
  • děti od 2 do 6 let - max. 500 ppm jednotek
  • děti školního věku - max. 1 000 ppm jednotek
  • dospělí - 1 000 – 1 500 ppm jednotek

I přes výše zmíněné negativní ohlasy jsou fluoridy stále vnímány jako účinná prevence proti zubnímu kazu. Fluoridy tak ve spojení s pravidelným a efektivním čištěním dokáží předejít závažným dentálním problémům© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ