Hlavní stránka  >  Hematit - kámen krve

Hematit - kámen krve

Hematit, chemický vzorec Fe2O3 (oxid železitý), je klencový minerál. Název hematit je řeckého původu, haĩma - αιματoεις (krev) přes latinské haema a vystihuje barvu minerálu. Starší český název je krevel.

 
Chemický vzorec: Fe2O3
Hustota: 5,3 g ⋅ cm−3
Rozpustnost: v koncentrované HCl
  • magmatický – akcesorický (doplňkový) minerál felsických (světlých) vyvřelých hornin
  • hydrotermální – vysokoteplotní hydrotermální žíly
  • metamorfní – produkt kontaktní metamorfózy a při metamorfóze páskových železných rud
  • sedimentární – vysrážením z mořské vody (oolitické železné rudy); běžný tmel úlomkovitých usazených hornin

Nejčastěji v zrnitých až celistvých, paprsčitě vláknitých až zemitých agregátech, složený z oválných útvarů velikosti hrachu až máku. Méně často v hrubě krystalických agregátech nebo šupinatý. Krystaly jsou vzácné, mají tvar šupinek, tabulek, romboedrů, často dvojčatí.

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5-6 (zemité formy i 1), hustota 5,2 g/cm³, neštěpný – odlučnost je podmíněna dvojčatěním podle {0001}, lom lasturnatý, křehký. Slabě magnetický.
  • Optické vlastnosti: Barva: červená, hnědá, šedá až černá, lesk kovový, matný, průhlednost: průsvitný až opaktní, vryp višňově červený, červenohnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 69,94 %, O 30,06 %, příměsi Ti často až do 9 %, Mn, Al. Rozpustný v koncentrované HCl. Před dmuchavkou se netaví. Žíháním v oxidačním plameni se mění v magnetit.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ