Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Škůdci rostlin Insekticidy  >  Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml
Vyprodáno

Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml

Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml
Naše cena
38 Kč s DPH
Ušetříte 2 Kč (5%)
Cena v naší prodejně
40 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 38.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:87871
Výrobce:AGRO CS a. s. Česká Skalice
Značka:Karate  (web)
Karate
Popis produktu

Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu. Účinná látka rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykový a požerový jed, má i repelentní účinek. 

Velice široké spektrum účinnosti: mandelinka na bramborách a rajčatech, květopas na jahodách a jabloních, mšice na hrachu, paprikách, molice na okurkách a rajčatech, bělásek na brukvovité zelenině, obaleč na jabloních a broskvoních atd.

- Dlouhodobý reziduální účinek
- Ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny
- Dobře působí i při nízkých teplotách
- Není odolný vůči mrazu

Účinná látka: lambda-cyhalothrin (ISO) 50 g/l (4,8 %)

Balení - objem: 5 ml - skleněná, PE nebo PET lahvička v papírové krabičce, odměrka zdarma.

Varování: Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Označení přípravků z hlediska ochrany vodních organismů a necílových členovců je uvedeno na přiloženém příbalovém letáku.

Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2h)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (bolesti hlavy, křeče, brnění apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc. První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyretthroidu), a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
Diskuze k produktu

Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu. Účinná látka rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykový a požerový jed, má i repelentní účinek. 

Velice široké spektrum účinnosti: mandelinka na bramborách a rajčatech, květopas na jahodách a jabloních, mšice na hrachu, paprikách, molice na okurkách a rajčatech, bělásek na brukvovité zelenině, obaleč na jabloních a broskvoních atd.

- Dlouhodobý reziduální účinek
- Ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny
- Dobře působí i při nízkých teplotách
- Není odolný vůči mrazu

Účinná látka: lambda-cyhalothrin (ISO) 50 g/l (4,8 %)

Balení - objem: 5 ml - skleněná, PE nebo PET lahvička v papírové krabičce, odměrka zdarma.

Varování: Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Označení přípravků z hlediska ochrany vodních organismů a necílových členovců je uvedeno na přiloženém příbalovém letáku.

Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2h)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (bolesti hlavy, křeče, brnění apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc. První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyretthroidu), a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k: Karate se Zeon technologií 5CS přípravek k hubení savého a žravého hmyzu 5 ml

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ