Hlavní stránka  >  Praní, úklid  >  Čisticí prostředky  >  Přípravky na čištění  >  Domácí spotřebiče  >  Kamna, trouby, gril  >  Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní limetky rozprašovač 500 ml
Nabízíme pouze zboží skladem

Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní limetky rozprašovač 500 ml

přípravek na odstraňování mastných a připečených nečistot

Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní limetky rozprašovač 500 ml
Naše cena
79.9 Kč s DPH 
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 79.90 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:04239
EAN:8594825000779
Výrobce:Druchema, chemické výrobní družstvo
Značka:Druchema Mefisto®  (web)
Druchema Mefisto®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obklady. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy.

Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Mora Výrobce varné techniky tento výrobek po zkušebních testech označil za velmi účinný a vhodný k pravidelné údržbě sporáků a pečicích trub.

Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Obsahuje příjemnou vůni čerstvé Limetky

 

Použití

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou vrstvu přípravku (nestéká ze svislých ploch) na znečištěný povrch a nechte působit 10 až 30 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou. Před upotřebením protřepat. Chraňte před mrazem!

Složení

méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo.

Upozornění

Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, Hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
79.90 Kč
100%
Výborný, léty prověřený přípravek. Doporučuji.
79.90 Kč
100%
Ničím jiným troubu nevyčistíte lépe. Konzistence je výborná, neztéká po stranách.
79.90 Kč
100%
Zatim jsem neobjevila lepší přípravek na takovou tu mastnou špínu okolo sporáku když člověk vaří a zejména smaží, suprový účinek na nerez (ideálně předtím nahřát - konvice na vodu je potom jako nová), smalt, obklady
Některé povrchy to naleptává (např. korkovou podlahu - je nutno vyzkoušet), odmašťuje i kůži (raději pracovat v rukavicích anebo pak namazat ruce)
79.90 Kč
100%
Žádná
79.90 Kč
100%
1234
Diskuze k produktu
Diskuze k: Mefisto Kuchyně čistič na trouby, sporáky a obklady s vůní limetky rozprašovač 500 ml

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy

Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot z nerezových, smaltovaných nebo glazovaných povrchů, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obklady. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy.

Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů. Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Mora Výrobce varné techniky tento výrobek po zkušebních testech označil za velmi účinný a vhodný k pravidelné údržbě sporáků a pečicích trub.

Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy. Obsahuje příjemnou vůni čerstvé Limetky

 

Použití

Naneste za studena rozprašovačem rovnoměrnou vrstvu přípravku (nestéká ze svislých ploch) na znečištěný povrch a nechte působit 10 až 30 minut podle míry znečištění. Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou. Před upotřebením protřepat. Chraňte před mrazem!

Složení

méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek, parfém (Limonene), barvivo.

Upozornění

Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Přípravek obsahuje: 2 – aminoetanol, Hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosoly. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

79.90 Kč
100%
Výborný, léty prověřený přípravek. Doporučuji.
79.90 Kč
100%
Ničím jiným troubu nevyčistíte lépe. Konzistence je výborná, neztéká po stranách.
79.90 Kč
100%
Zatim jsem neobjevila lepší přípravek na takovou tu mastnou špínu okolo sporáku když člověk vaří a zejména smaží, suprový účinek na nerez (ideálně předtím nahřát - konvice na vodu je potom jako nová), smalt, obklady
Některé povrchy to naleptává (např. korkovou podlahu - je nutno vyzkoušet), odmašťuje i kůži (raději pracovat v rukavicích anebo pak namazat ruce)
79.90 Kč
100%
Žádná
79.90 Kč
100%
1234
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ