PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Palmový list

Palmový list

Jednou z mnoha velkých „záhad“ současné doby, které staví na hlavu racionální vědecké poznání představují knihovny palmových listů, které se nacházejí v jižní Indii. Obsahují popisy osudu lidí, kteří knihovny v jejich historii navštíví a přijdou se zeptat na svůj osud. Jejich vznik je datován do doby před více než 5000 lety a za jejich autory jsou považováni dávní indičtí mudrci-rišiové, kteří ve svých meditacích pronikli až za hranice prostoru a času.

tak vypadá palmový list na kterém je napsán osud

Představa, že by někdo před pěti tisíci lety v starotamilštině, což je jazyk ve kterém je svitek napsán popsal osud můj ( listy jsou po několika stoletích přepisovány), či mého souseda je pro lidi naší moderní doby jen těžko pochopitelná. Přesto je to fakt. Měl jsem možnost se o tom osobně přesvědčit. Před několika dny jsem v Praze absolvoval čtení svého palmového listu přes skype. Dovolte abych se s touto zkušeností s váma podělil a popsal, jak procedura čtení probíhá.

K tomu, aby mohl být váš list vyhledán je nutný otisk vašeho palce, který je vaší nezaměnitelnou charakteristikou. Na jeho základě se v Indii vyhledává příslušný svazek listů ( někdy i více svazků), z nichž jeden list je popisem osudu, který právě žijete.

V druhé fázi nastává vyhledávání vašeho osobního listu z příslušného svazku. Probíhá to tak, že indický čteč- Nadi vám klade otázky na které odpovídáte ano-ne. V okamžiku jakéhokoliv nesouhlasu se jde na další list. U mě vyhledávání trvalo asi 10 minut. Otázky které mi byly kladeny byly typu: jste ženatý?, máte děti?, obsahuje jméno otce 5 písmen?, jmenuje se vaše matka Marie? a podobně. Zpočátku jsem odpovídal na všechny položené otázky zpravidla Ne až do okamžiku, kdy se na jednom z listů objevilo správně jméno mého otce-Miroslav. Pak už jsem říkal jen Ano: Jmenuje se Vaše matka Vera? Ano. Máte jednu provdanou sestru? Ano. Vystudoval jste technickou vysokou školu? Ano. Jmenujete se Petr? Ano. Narodil jste se v pondělí dne..., měsíce... a roku...? Ano. Skutečně tam byl uveden přesně datum mého narození. Můj palmový list byl nalezen.

Ještě zajímavější bylo vyhledávání svitků u jedné ženy, která se v ten den také zúčastnila čtení. Při vyhledáváni svého listu dostávala i docela nepříjemnou otázku. Měla jste někdy přítele v době manželství? Ona žena měla dilema. Pokud by zalhala, pak by její list nebyl nalezen. Odpověděla tedy Ano. Další otázka Nadiho zněla: Jmenoval se ten muž....? V listu skutečně bylo napsáno jméno toho přítele!!!. Ta žena nám přiznala, že o jejich vztahu prakticky nikdo nevěděl a dovědět se to její manžel, jistě by vyváděl. Jen tak mimochodem. Slyšel jsem o obdobném případu, kdy účastníkovi čtení Nadi z listu vyčetl "Nyní máte krátce nový vztah." Jeho reakce byla "Jen to prosím neřekněte mojí ženě".

Když bylo všem účastníkům čtení vyhledány jejich listy- všichni tam měli uvedeny naprosto správně osobní údaje, tak následovalo vlastní čtení. Přiznám se, že jsem byl pořádně nervózní. Představa, že za chvilku se dozvím, kdy s velkou pravděpodobností zemřou mí rodiče, potká-li mně v životě nějaká pohroma, či kdy zemřu ve mně vyvolávaly strach a úzkost. Musím však říci, že i když tyto věci tam byly naznačeny, tak byly podány způsobem, který člověk unese.

Čtení začalo osobní charakteristikou a výkladem horoskopu dle védské astrologie. Následovalo něco co by se dalo označit, jako životní poslání. Ze způsobu promluvy jsem měl dojem, jakoby autor listu viděl do mé duše. Z toho co četl bylo zřejmé, že mi rozuměl, věděl co v životě řeším a tomu přizpůsobil svůj výklad. Následoval výhled do budoucnosti. Bylo uvedeno vždy několika leté období, jeho charakteristika, na co si mám dát pozor a podobně. Zajímavé byly např. charakteristiky onemocnění rodičů v budoucích čtyřech letech, kterými trpí již nyní.

V následující části jsem mohl indickému nadimu položit jakýkoliv dotaz a byl mi také vyložen jeden z mých minulých životů, který se odehrával v Indii a který měl vztah k věcem které řeším v tomto svém životě. Na listu byly také rady a doporučení, jak pročistit špatnou karmu z minulých životů. Klíčovou roli v Indické duchovní tradici v tom hraje maodlitba-puja, kterou za vás vykonávají indičtí kněží.

Položme si nyní otázku. Jak je možné, že něco takového jako knihovna palmových listů mohlo vzniknout? K nalezení odpovědi nám mohou pomoci i poznatky moderní fyziky. Část fyziků dneška v souladu s poznáním starých filozofů tvrdí, že čas v podstatě není. Náš osud je tedy hotový děj. Byl zde před tím, než jsme se narodili a bude tady i po naší smrti. Pokud někdo najde způsob, jak překonat omezení prostoru a času, pak může popsat jakýkoli osud který se odehrával v časově libovolně vzdálené minulosti či budoucnosti.

Další otázka se týká správnosti předpovědi budoucnosti. Je vskutku pravda, že ne každé proroctví se nenaplní tak přesně, jak je v listu napsáno. Ve svém okolí znám příklad ženy, v jejímž listu bylo napsáno, že její manžel bude žít deset let a on přitom zemřel za pouhý rok. Příčiny těchto neshod je možné vidět v tom, že budoucí osud má více osudových variant podle toho, jak se ve svých životech rozhodujeme. Onen muž např. nedbal zdravotních doporučení během své závažné choroby a díky tomu si svůj život značně zkrátil.

Přesto však, že ne vše se v budoucnu splní mají palmové listy obsahující nejen osudy lidí, ale např. i států hluboký smysl. Umožňují nám hlouběji pochopit, proč tu na světě jsme, kam kráčíme, co je v životě důležité a co je málo významné. Jsou velkou pomocí starých indických mudrců zvláště lidem dnešní, tak silně materialismem deformované doby.

Na internetu se objevily před časem reportáže hovořící o tom, že vše co se týká palmových listů je podvod. Je pravda, že i sami Indové většinou takto smýšlejí. Je tomu proto, že v Indii provozuje knihovnu palmových svitků řada podvodníků. Nadi Palani u kterého jsem absolvoval čtení jím však rozhodně není. Byl již také tři krát v České republice a měl zde i přednášku o palmových listech, jejíž záznam je i na internetu.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ