Hlavní stránka  >  Parafín

Parafín

Speciální vosk získaný z ropy a obohacený o vitamín E. Vyniká svou schopností zadržovat teplo. Parafín prohřívá, uvolňuje, zvyšuje krevní oběh a otevírá póry. Má všeobecně prospěšné efekty na kůži. Prokrvuje pokožku, výrazně působí proti tvorbě vrásek.

Parafín (též parafin) je bílá, v surovém stavu spíše nažloutlá až nahnědlá, amorfní směs vyšších nasycených alifatických uhlovodíků (alkanů). Je bez chuti a zápachu, ve vodě nerozpustný.

Získává se při destilaci ropy nebo krystalizačním odparafínováním hnědouhelného dehtu, popřípadě se vyrábí katalytickou syntézou. Poprvé jej z dehtu izoloval Karel Ludwig von Reichenbach v Blansku v roce 1833. Teplota tání se pohybuje od 42 °C (parafin měkký) do 65 °C (parafin tvrdý) i výše, teplota varu je zhruba 300 °C. Parafin je směs pevných uhlovodíků řady CnH2n+2 (alifatických-rovinných) (alkanů). Relativní permitivita εr parafínu je 2 až 2,3.

Parafínu se využívá v mnoha odvětvích pro jeho snadnou tavitelnost a tvárnost, vodoodpudivost, termoizolační vlastnosti i energetickou využitelnost.

 • výroba svíček – na svíčky se používá parafín s obsahem oleje do 2 %
 • používá se jako přísada do otrávených návnad pro hlodavce – (návnadu nadnáší ve vodě)
 • kosmetika – krémy, masti, rtěnky, líčidla
 • lázeňství – zábaly
 • výroba hydroizolačních či kluzných vosků či krémů (lyžařských, automobilových, na obuv, štěpařských)
 • přesné odlévání kovů či jiných materiálů
 • impregnace dřeva
 • stavebnictví – injektáže do zdiva, impregnace stavebních prvků
 • ochrana střeliva například dynamitových patron před vlhkostí
 • zalévání do tkání při přípravě preparátu v histologii
 • odstínění neutronové radiace, například na ruských raketových základnách

Parafín se dodává k dalšímu zpracování v tekuté nebo tuhé formě. Parafín v tuhé zpracovaný od výrobce má formu šupinek, pecek anebo desek. Cena obyčejného parafínu se pohybuje kolem 50 Kč/kg (2015). Označení parafínu (např. 60/62 nebo 50/52) značí teplotu tání.

Teplota plamene svíčky nepostačuje na dokonalé spálení parafínu ani k úplnému spálení vznikajících rizikových látek jako je toluen nebo benzen. Dlouhodobé každodenní svícení parafínovými svícemi je (zejména v uzavřeném prostoru a při nedostatečném větrání) rizikovým faktorem z hlediska onemocnění rakovinou nebo astmatem.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ