Hlavní stránka  >  PEFC

PEFC

Používání loga PEFC

Logo PEFC pomáhá identifikovat výrobky, které pocházejí z lesů, v kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem.

Logo PEFC a značky PEFC jsou celosvětově registrované obchodní značky, které pomáhají podnikatelům, spotřebitelům, vlastníkům a lesním hospodářům jakož i ostatním zájmovým skupinám identifikovat výrobky, které pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a podporovat jejich prodej.

Používání loga PEFC umožňuje certifikovaným společnostem:

 • prokázat svůj závazek k udržitelnému rozvoji a jednotné sociální odpovědnosti,
 • oslovit environmentálně a sociálně smýšlející zákazníky a spotřebitele,
 • pomoci zvyšovat povědomí a poptávku po výrobcích z PEFC certifikovaných lesů,
 • zvýraznit zájem o trvale udržitelné obhospodařování lesů.

Logo PEFC je k dispozici pro následující kategorie uživatelů loga:

 1. C-o-C certifikované společnosti (uživatelská skupina C). Tyto subjekty jsou držiteli PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce.
 2. Certifikovaní vlastníci lesů a lesní hospodáři (uživatelská skupina B). Tyto subjekty hospodařící v lesích jsou držiteli PEFC certifikátu trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 3. Necertifikované subjekty (uživatelská skupina D). Tyto subjekty prodávají PEFC certifikované výrobky bez požadavku na získání PEFC certifikace nebo působí v oblasti vzdělávání a propagace PEFC certifikace.
 4. Autorizovaní licenční zástupci (uživatelská skupina A). Tyto subjekty jsou oprávněny vydávat licence loga PEFC jménem Rady PEFC.
 5. Jednorázoví uživatelé. Zjednodušené licenční požadavky se vztahují na subjekty, které chtějí použít logo PEFC jednorázově na propagační nebo vzdělávání účely (smí se požívat pouze mimo produktů).

Na používání loga PEFC se vážou přesně definované podmínky. Pravidla užívání definuje technický dokument TD CFCS 2001: 2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice (který je překladem mezinárodního standardu Rady PEFC Logo usage rules).

Před používáním loga nebo značek PEFC musí všichni držitelé certifikátu TUH a C-o-C uzavřít smlouvu o užívání loga PEFC se sdružením PEFC Česká republika, které je autorizované Radou PEFC poskytovat licence na používání loga PEFC v ČR. Podmínky vydávání licencí definuje normativní dokument ND CFCS 04 Vydávání licencí na používání loga PEFC.

Základem pro získání licence je vyplnění žádosti a smlouvy o vydání loga PEFC, na jejímž základě je žadateli přiděleno registrační číslo loga PEFC a zaslány podklady k používání loga PEFC a přístup do online logo generátoru, kde si každý subjekt může vygenerovat logo v různých grafických provedení podle potřeby.

Od 1.1.2011 byly zrušeny veškeré poplatky za vydání a užívání loga PEFC pro držitele certifikátu C-o-C, držitele osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů a ostatní subjekty, které mají zájem certifikaci trvale udržitelného hospodaření PEFC propagovat či jinak podporovat.

Možnosti použití loga PEFC

Existují dvě možnosti použití loga:

 1. použití loga fyzicky na certifikovaném výrobku a tiskopisech vztahujících se k výrobku („na výrobcích“),
 2. použití loga, které není spojeno s produktem, např. pro propagační nebo vzdělávací účely („mimo výrobků“).

Logo PEFC může být použito jako součást značek. Pro držitele osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů poskytuje PEFC jednu značku na označování výrobků a jednu značku pro použití mimo výrobky:

PEFC certifikované

 • minimálně 70% dřeva pochází z PEFC certifikovaných lesů
 • ostatní dřevo pochází z PEFC kontrolovaných zdrojů.

PEFC recyklované

 • minimálně 70% dřeva pochází z PEFC certifikované suroviny z recyklovaných zdrojů,
 • ostatní dřevo pochází z PEFC kontrolovaných zdrojů.

Podporuje udržitelné obhospodařování lesů

 • značka navržená pro vzdělávací a propagační účely.

Prvky loga a značek PEFC 
Standardní logo PEFC a značky PEFC obsahují několik komponent, které musí být povinnou součástí loga nebo značky. Zároveň existuje několik volitelných prvků, jejichž používání je dobrovolné.

povinné prvky

 • Logo PEFC sestává z kruhu se dvěma stromy a iniciál „PEFC“. Tyto prvky se vždy zobrazují spolu.
 • Logo PEFC musí být vždy použito se symbolem obchodní značky TM.
 • Číslo licence loga PEFC jasně identifikuje uživatele a musí být používáno spolu s logem PEFC.

Poznámka: Registrační číslo loga PEFC není totožné s číslem osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů.

volitelné prvky

 • Procento, které indikuje podíl PEFC certifikované suroviny ve výrobku (minimálně 70%) – může být použito pouze se značkou „PEFC certifikované“
 • Název značky a prohlášení
 • PEFC web stránka

Držitelé certifikátů a loga PEFC

Informační registr PEFC Česká republika obsahuje informace o:

 • držitelích osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů (TUH)
 • držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů (C-o-C)
 • uživatelích loga PEFC v České republice.

Tato stránka je průběžně aktualizovaná sekretariátem PEFC Česká republika tak, aby si všichni mohli ověřit platnost certifikátů svých dodavatelů. Seznam všech držitelů osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů, držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů a uživatelích loga PEFC v České republice naleznete v on-line databázi PEFC Česká republika na stránkách drzitele.pefc.cz.

Pro jakékoliv další informace a dotazy se neváhejte obrátit na sekretariát PEFC Česká republika.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ