PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Plíseň

Plíseň

Termín plíseň představuje nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem.

Mezi plísně jsou zahrnuty fykomycety (pravé plísně) s rody AbsidiaMucor (plíseň hlavičková) a Rhizopus, vřeckaté houby (mj. s rody Bysochlamys a Neurospora) a Fungi imperfecti (houby nedokonalé) s rody AlternariaAspergillusBotrytisCladosporiumFusariumPenicilliumScopulariopsisSporotrichumStachobotrys a Trichothecium. Plísně jsou většinou saprofytické, mohou být užitečné (produkují-li antibiotika, organické kyseliny, příp. enzymy v průmyslovém měřítku) nebo škodlivé (působící mykózy lidí, zvířat i rostlin, tvořící mykotoxiny, rozkládající potraviny a krmivo, kazící dřevo, kůži, papír, textilie aj.).

Využití plísní
Různé druhy hub, které se nazývají plísněmi, mají využití ve farmaceutickém, chemickém i potravinářském průmyslu. Nejznámější je využití druhu Penicillium notatum, který produkuje známá antibiotika (látky, které zabíjejí živé mikroorganismy, zejména bakterie). Léky, které se z tohoto druhu vyrábějí, jsou známy pod názvem penicilin. Za objev penicilinu dostal roku 1945 Nobelovu cenu Alexander Fleming a spolu s ním i jeho spolupracovníci Chain a Florey. V potravinářství se používají např. sýrové plísně Penicillium roqueforti či Penicillium camemberti.

Složení plísně 
Plísně jsou jednobuněčné organizmy, tělo se skládá z podhoubí a výtrusnice. Plíseň je vlastně jiný druh hub.

Rozmnožování 
Ve výtrusnicích se tvoří výtrusy, které se následně šíří vzduchem.

Zástupci

 • Plíseň hlavičková (bílé povlaky na potravinách)
 • Štětičkovec (zelenošedé povlaky na citrusových plodech, výroba penicilinu)

PLÍSNĚ, LIKVIDACE A PREVENCE

 • Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které mají velmi malé nároky na živiny.
 • Pro svůj růst vyžadují především vlhkost.
 • Vyskytují se v bytech i domech, kde mohou růst na zdech, ale i povrchu různých předmětů.
 • Vlhkost může být na zdech a předmětech ve vnitřním prostředí v důsledku stavební závady, nedostatečného větrání nebo nedostatečného vytápění využvíaných prostor. Převážně se jedná o místnosti s novými těsnícími okny.Vlhký vzduch zůstává v prostorách a vodní pára se kondenzuje na chladném povrchu.
 • LÍSNĚ - ZDROJ NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA

  Plísně se rozmnožují velice rychle. Při růstu vytvářejí spory - své rozmnožovací orgány. Za vhodných podmínek se z jedné spory může vytvořit až miliarda dalších v období 5 dnů. Spory se z plísní uvolňují do ovzduší, ze kterého jsou vdechovány a ohrožují tak zdraví člověka.

  V důsledku vdechování spor vznikají alergické reakce, ze kterých vznikají závažnější zdravotní problémy. Mezi alergická onemocnění patří alergická rýma, průduškové astma, chronický zánět průdušek a zánětlivé postižení plicních sklípků. Tato onemocnění dýchacího systému vyvolávají především druhy plísní rodu Aspergillus!

  ! ALERGIE NA PLÍSNĚ JE ČASTÁ ZEJMÉNA U DĚTÍ !

  Kromě alergií se plísně mohou projevit jako průvodci celé řady poškození lidského organismu, a to od lehkých forem až po onemocnění končící smrtí.

  K nejzávažnějším poškozením člověka, která mohou plísně způsobit, patří mykózy. Tedy nemoci, při kterých plísně rostou a rozmnožují se v těle postiženého. Mezi mykózy patří onemocnění plic, zánět zevního zvukovodu, zánět vedlejších nosních dutin, zánět rohovky oka a různé záněty kůže. Nejčastěji tato onemocnění vyvolávají plísně druhu Aspergillus, Cladosporium a Penicillium! 

  LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ BÝVÁ VELMI KOMPLIKOVANÉ !

  Mykotoxiny jsou toxické látky, které produkují některé druhy plísní. Mají negativní vliv na imunitní systém. Při poruše imunitního systému tak dochází k menší odolnosti proti infekcím. Těkavé organické látky, které plísně produkují při svém růstu, mohou v lidském těle působit hluboko v respiračním traktu. Často způsobí podráždění.

  • Stávající výskyt plísní je NUTNÉ odstranit – dezinfikovat. Následně je nutné i preventivní opatření. Jen ve velmi málo případech je postačující samostatná dezinfekce. I v případě, že je odstraněna příčina růstu plísní, tak vlhkost v materiálech zůstává a odpařuje se velmi zvolna. I malý obsah vlhkosti může být pro růst plísní dostatečným zdrojem vody pro život.
  • Výběr vhodného přípravku pro odstranění plísní je velmi důležitý, stejně tak i výběr přípravku pro preventivní ošetření. Je třeba volit přípravky tak, aby byly navzájem kombinovatelné a nejlépe od jednoho výrobce.

   © 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ