PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Přechod - tělesné a hormonální změny

Přechod - tělesné a hormonální změny

V průběhu plodných let života ženy (od nástupu první  do počátku menopauzy) produkují    a . Oba pohlavní hormony připravují tělo na možné těhotenství. Na začátku  snižují vaječníky postupně produkci hormonů a dochází k hormonálním výkyvům.  nastává tehdy, když vaječníky zcela přestanou produkovat hormony.

 a Estrogen je důležitý pro plodnost (fertilitu) a pohlavní vývoj u žen. Progesteron připravuje děložní  na zahnízdění oplodněného vajíčka. Pokud k zahnízdění nedojde, koncentrace progesteronu a také estrogenu se opět sníží. To vede k měsíčnímu krvácení (menstruaci, periodě). Na začátku  snižují  postupně produkci hormonů a dochází k hormonálním výkyvům.  nastává tehdy, když vaječníky zcela přestanou produkovat , což znamená, že již nemohou dozrávat žádná vajíčka.

Hormonální změny
Období přechodu má hormonální příčiny. S rostoucím věkem se u žen mění hladina hormonů. Ve věku přibližně 40 let začíná funkce vaječníků klesat, takže tvoří postupně stále méně estrogenů ().

Již při narození obsahují oba vaječníky několik milionů vaječných váčků (folikulů). Tento počet se během puberty snižuje na přibližně 100 000 až 250 000 a poté s každou ovulací klesá. Ačkoliv při každé měsíční ovulaci opouští vaječník pouze jedna vaječná buňka, dozrává každý měsíc několik folikulů a po ovulaci se ztratí.

Průměrně ve věku 50 let již nejsou ve vaječnících ženy žádné folikuly, které by se mohly vyvinout ve folikuly schopné ovulace. Jelikož folikuly jsou zodpovědné za tvorbu estrogenů, klesá také stále více produkce těchto hormonů. Výsledkem je, že nakonec dojde k poslednímu menstruačnímu krvácení řízenému vaječníky, takzvané menopauze.

Při menopauze se také mění produkce hormonů v mozku. Protože vaječníky tvoří v období přechodu stále méně estrogenů, uvolňuje  více hormonů ze skupiny gonadotropinů, což jsou pohlavní hormony, které by měly stimulovat vaječníky k tvorbě hormonů. Uvolňován je především takzvaný folikuly stimulující hormon (FSH). Díky této narušené hormonální rovnováze může v období přechodu docházet k výskytu různých příznaků, jako jsou návaly horka a pocení.

Fáze přechodu

Období přechodu lze z medicínského hlediska rozdělit do tří různých fází:

Premenopauza: Jedná se o období mezi 40. a 50. rokem života. V této době zpomalují vaječníky (ovaria) svou činnost a produkce hormonů začíná klesat. Může docházet k poruchám cyklu, které se projevují nepravidelným a/nebo silným nebo dlouhodobým krvácením.

Perimenopauza: Tato fáze nastupuje přibližně kolem 50. roku života. Dochází většinou k výrazným nepravidelnostem cyklu až po úplné vynechání . Toto se označuje jako menopauza. Průměrný věk žen při poslední menstruaci je 51 let. Přesný čas menopauzy se dá zpětně definovat teprve tehdy, kdy po dobu celého roku neproběhla menstruace. Ve všech těchto fázích se mohou vyskytovat typické klimakterické příznaky, jako jsou návaly horka, pocení atd.

Postmenopauza: Tato fáze začíná jeden rok po poslední menstruaci. V tomto období si tělo nastavuje novou hormonální rovnováhu a klimakterické potíže pomalu ustupují. Konec postmenopauzy a tím i konec přechodu se liší u jednotlivých žen, a závisí kromě hormonálních změn také na subjektivním vnímání příznaků.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ