PPL - výdejní místa za 39 Kč
Hlavní stránka  >  Růže

Růže

Kdo by neznal "královnu květin"? Květy růže přímo vybízejí k přivonění a jejich vůni není třeba popisovat.

Do parfémů se přidávají esence z mnoha druhů růží; známá je vůně bulharské růže, která je velmi jemná, s ovocným nádechem, marocká růže má zase bohatou, hedvábně smyslnou vůni, turecká růže je svěží a růže z Grasse má sladce medový podtón.

Jedna z nejstarších odrůd růže, Rosa alba neboli růže bílá, byla uctívána již v dávných dobách a její jemné okvětní lístky symbolizovaly samu podstatu nevinnosti a čistoty.

Růže (Rosa) je rod keřovitých rostlin s více než 100 druhy, které se vyskytují v přírodě, všechny z severní polokoule a především z mírného pásu. Jsou to většinou keře nebo popínavé rostliny, někdy též plazivé. Dosahují délky 2-5 metrů, zřídka však až 20 metrů. Růže se velmi často a ve velkém počtu pěstují, zejména jako okrasné rostliny.

Růže mají dlouhou a pestrobarevnou historii. Byly symbolem lásky, krásy, ale i války a politiky. Dnes jsou růže hlavně symbolem lásky a přátelství. Jsou často používanou složkou do parfémů a také oblíbeným motivem na oblečení, špercích a dekoracích. Historie růží se začala psát přibližně před 35 miliony lety. Tak staré jsou nalezené zkameněliny růží. A jak to bylo dál?

Růže jako symbol války
Během románského se růže značně rozšířily na Blízký východ. Používaly se jako konfety při svatbách, v medicíně a při výrobě parfémů. Římská šlechta založila mnoho veřejných zahrad růží na jihu Říma. V průběhu 15. století se růže staly symbolem války o kontrolu Anglie. Bílá růže značila rod Yorků a červená rok Lancasterů. Tyto symboly vedly k následnému označení série bitev občanské války jako Válka růží. Trvala neuvěřitelných 33 let.

První spolehlivé zmínky o růžích na území ČR pochází z dob středověku. Růže byly využívány hlavně v léčitelství. Poté se začaly objevovat na erbech šlechty, např. růže Rožmberků. I čeští panovníci se růžemi rádi obklopovali. Své zahrady zpestřovali o nové odrůdy růží, které si nechávali vozit ze zahraničí. Samozřejmě nešlo vůbec o levnou záležitost.

Růže
Je to symbol Venuše, bohyně lásky, ztělesnění dokonalé krásy a její pomíjivosti, symbol krátkosti života. Ztělesňuje přátelství mezi lidmi, ale i národy. Jako výraz sounáležitosti vznikl Sad v Lidicích, kde jsou zastoupeny růže všech národů. Pro svoje vlastnosti byla už před naším letopočtem nazvána královnou květin.

Růže byla iniciační květinou v různých náboženstvích. Je považována za emblém lásky, trpělivosti a přestavuje i krev a chráněné tajemství.

Tím, čím je pro východní tradici lotos, je pro tu západní růže. Mezi všemi květinami se k ní zde váže nejbohatší symbolika. Královnou květin byla zvána i před tisíci lety, protože představovala dokonalé ztělesnění krásy. Zároveň však připomínala i její pomíjivost a v přeneseném slova smyslu i krátkost života.

Řecká mytologie hovoří o božském původu růží. Vyrostly z kapek krve boha Adonida, jenž představuje životadárnou sílu přírody, která se neustále obnovuje. Růže se tak staly symbolem znovuzrození a lásky, která neumírá.

Druhou verzí původu je stvoření růže bohem Dionýsem, který ji zasvětil Afroditě, bohyni lásky. Účastníci slavností na počest boha Dionýsa, tzv. dionýsií, nosili na hlavách růžové věnce. To bylo spojeno také s přesvědčením, že růže zchlazuje horkost z vína a pomáhá zabránit vyzrazení tajemství, dokonce i v opilosti.

 
Symbolismus růže

Růže je i v pozdějších dobách vnímána jako symbol mlčenlivosti. Pokud si lidé něco řekli sub rosa, pod růží, sdíleli to jen mezi sebou, pod slibem mlčení. Proto byly růžemi zdobené i zpovědnice a z návštěv hradů a zámků si můžete vybavit růže, které zdobí středy stropů některých místností.

Ze starověkého Říma známe svátek Rosálie. Byl spojen s kultem mrtvých a slavil se mezi 11. květnem a 15. červencem.

Jako královna květin souvisí růže v křesťanství s Marií, s její čistotou a panenstvím. Červená růže pak obecně představuje krev života, krev Adonida i krev Krista prolitou na kříži. Spojována je i s božskou láskou.

Růženec je rozšířená pomůcka při modlitbě. Latinsky je nazýván rosarium, což doslova znamená zahrada růží. Evokuje život, skutečný vnitřní život, a takto má inspirovat k rozjímání.

Růže má spojitost i s křížem života. Kříž porostlý růžemi je symbolem rosenkruciánů. Představuje život člověka, který přináší své ovoce a rozvíjí sebe sama. Dokonalost člověka představuje pětilistá růže, kterou měl ve znaku rod Rožmberků.

V gotických katedrálách si můžeme všimnout typických kruhových rozet či růžic, v nichž můžeme spatřovat symbol duchovního rozměru života. Jsou spojovány se Sluncem a jejich kruhový tvar opět souvisí s dokonalostí.

Alchymie používá bílé a červené růže jako symboly některých fází alchymického díla. Pokud je růže zobrazována jako sedmilistá, znázorňuje širší souvislosti v přírodě. Například je to sedm planet a jim odpovídající kovy, nebo postupné fáze vývoje k dokonalosti, a to i v rámci alchymického procesu, který tento vývoj urychluje.

Růže je tedy iniciací, láskou a skutečným životem, který má pro nás připraven mnohá tajemství. Ale zůstanou nám skryta, pokud si budeme přát život snadný a pohodlný. Jen zvládnuté obtíže a překonané překážky nás posouvají dál. Ne nadarmo se říká: Není růže bez trní.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ