Hlavní stránka  >  Siderické kyvadlo

Siderické kyvadlo

Hvězdný (nebo též siderický) čas se odvozuje od rotace naší planety vzhledem ke vzdáleným stálicím. Jedná se v podstatě o jednu otočku Země o 360° – za tu dobu se konkrétní hvězda dostane do stejného místa na obloze. Takto určená rotační perioda činí 23 hodin, 56 minut a 4,091 sekundy.

Kyvadlo (pendl z německého Pendel) je vedle virgule, vlaštovky a jiných složitějších zařízení detekčním prostředkem parapsychologů, esoteriků, věštců i léčitelů. Používalo se i při spiritistických seancích a někdy ho používají i astrologové, když věští budoucnost z horoskopu. Kyvadlem může být jakékoli volně pohyblivé těleso, visící na vláknu. Vedle siderického - kovového (siderický znamená také hvězdný, božský) kyvadla lze použít i kyvadla z drahokamu. Kyvadlo se zpravidla drží mezi palcem a ukazovákem a jeho pohyby, směr výchylky nebo směr kroužení, mají vypovídací hodnotu. Podle některých se esoterik musí kyvadla ptát a to mu odpoví jen ano nebo ne, nebo zůstane němé. Práce s kyvadlem není jednoduchá, musí být provázena určitým rituálem. Kroužením kyvadla je podle parapsychologů možné navazovat mimosmyslové kontakty mezilidské ale i s duchovním světem, získávat informace o umístění předmětů nebo vody pod zemí, zjišťovat zemní záření a geopatogenní zóny, testovat sílu energetických polí, diagnostikovat nemoci. Kyvadlem není nutno pracovat přímo v terénu nebo nad pacientem, protože ke stejným výsledkům dojde psychotronik, když kyvadlem pohybuje nad mapou, fotografií pacienta nebo nad listem papíru s nakreslenými orgány nebo jmény léků. Kyvadlo údajně spolehlivě ukáže na místo, kde leží poklad, kde má nemocný postiženou auru, kde v jeho těle sídlí nemoc, i který lék je na postižený orgán vhodný. Kyvadla nejrozmanitějších typů a velikostí lze dnes zakoupit ve všech esoterických prodejnách a na esoterických veletrzích.

Hodnocení: Kyvadlo je jednoduchý nástroj, který se otáčí nikoli nějakou dosud neznámou zvláštní přírodní nebo dokonce duchovní silou, ale kterým aktivně, někdy snad podvědomě, (tzv. ideomotorický pohyb), ale většinou záměrně otáčí psychotronik, resp. léčitel pohybem své ruky. Pomocí kyvadla samozřejmě nelze získat žádné informace. Siderické kyvadlo má zcela stejný význam jako virgule, křišťálová koule, tarotové karty apod., má totiž upoutat pozornost klienta a dodat věrohodnosti výrokům jasnovidce, resp. léčitele. Ne vždy je však používání kyvadla neškodnou hříčkou. Tajuplná, emočně vypjatá situace, charisma věštce a zdánlivě věrohodná výpověď kyvadla, např. o nemoci nebo budoucí smrti, může vyvolat těžší psychické reakce u klienta, nebo při nejmenším v něm posiluje víru v existenci duchovního světa a paranormálních fenoménů.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ