Hlavní stránka  >  Volné radikály

Volné radikály

Molekuly nebo ionty nepárových elektronů, které jsou vysoce reaktivní a mohou oxidovat jiné molekuly. Tyto oxidanty mohou způsobit poškození buněk a přispívat k jejich stárnutí.

Volné radikály se v těle vyskytují jako produkty oxidace, metabolismu a zánětů, faktory prostředí, které mohou způsobit produkci volných radikálů, jsou znečištění životního prostředí a lunační záření.
Vědci se domnívají, že proti negativním účinkům volných radikálů působí antioxidanty. 

Pojďme si nejdříve vysvětlit základní pojmy a procesy:

Co jsou volné radikály a jak vznikají 
Volné radikály jsou v podstatě atomy či skupiny atomů s nepárovým počtem elektronů, tedy s jedním elektronem navíc. To je činí vysoce nestabilní a reaktivní. Takovéto atomy se rychle navazují na další, kterým berou po jednom elektronu, a tak i je přeměňují na volné radikály. To spouští řetězovou reakci.

Volné radikály se tvoří jako vedlejší produkt látkové výměny, když se působením kyslíku rozdělí molekuly, které obsahovaly slabá spojení atomů a jejich elektrony se tak začnou snažit vázat na ostatní.

Vzniklé radikály bývají velmi nestabilní a agresivní a tím, že vytrhávají elektrony z ostatních atomů či molekul, poškozují buňky našeho organismu.

Tvorba volných radikálů je tedy primárně způsobena kyslíkem – prvkem, který nutně potřebujeme pro život. Produkci volných radikálů se tedy nedá úplně zabránit.

Ne všechny volné radikály jsou ale „zlé“. Některé tělo samo používá pro boj s mikroby a patogeny.

Co zapříčiňuje vznik volných radikálů 
Tvorba volných radikálů se v našem těle děje běžně v přirozeném procesu. Existují ale vlivy, které dokáží produkci volných radikálů několikanásobně zvýšit, a na které už tělo samo nestačí. Jsou jimi:

  • Cigaretový kouř
  • Znečištění životního prostředí
  • Radiace
  • Drogy a alkohol
  • Pesticidy
  • Průmyslová rozpouštědla
  • Ozón

Často se dočtete, že i cvičení způsobuje vznik volných radikálů. Ano, je to pravda, ale jedná se o normální proces v lidském těle, na který tělo reaguje samo zvýšenou tvorbou vlastních antioxidantů. U vnějších škodlivých vlivů to tak bohužel nefunguje.

Co volné radikály způsobují 
Volné radikály poškozují či ničí buňky, což vede ke vzniku různých nemocí. Volnými radikály jsou ohrožené všechny buňky, které ke svým procesům potřebují kyslík. Nejhorší volné radikály jsou schopné v jádrech a membránách buněk zničit molekuly nukleových kyselin, proteinů, sacharidů a lipidů. Volné radikály atakují tyto důležité makromolekuly, což vede k narušení rovnováhy.

Mutace a ničení buněk pak vyústí v srdeční choroby, různé typy rakoviny, či předčasné stárnutí. Přemíra volných radikálů také přispívá ke zhoršení zánětlivých stavů a přitížení, pokud zrovna organismus bojuje s infekcí.

Tělo má svůj vlastní obranný mechanismus proti tvorbě a šíření volných radikálů – antioxidanty.
Tělo si s volnými radikály dokáže poradit, ale potřebuje vaši pomoc.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ