NEJLEVNĚJŠÍ DOPRAVA - již od 79 Kč!!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Proti plevelům  >  Na plevel, Herbicidy  >  Bayer Garden Sencor 70 WG přípravek k hubení plevelů v bramborách, rajčatech 2x10 g
Vyprodáno

Bayer Garden Sencor 70 WG přípravek k hubení plevelů v bramborách, rajčatech 2x10 g

-4%

Bayer Garden Sencor 70 WG přípravek k hubení plevelů v bramborách, rajčatech 2x10 g
Naše cena
65 Kč s DPH 
Ušetříte 3 Kč (4%)
Cena před slevou
68 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 65.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:33543
EAN:8592542006685
Výrobce:Bayer AG Germany
Značka:Bayer - Sencor  (web)
Bayer - Sencor
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení většiny dvouděložných jednoletých plevelů v porostech brambor, hrachu, rajčat, vojtěšky, Chřestu lékařského a cizrny beranní.

Působí na tyto plevele
Lipnici roční, konopici rolní, kokošku pastuší tobolku, hluchavky, heřmánky, Mák vlčí, chrpu modrou, Rdesno ptačí, merlík bílý, ohnici, Zemědým lékařský, hořčici rolní, peťour maloúborný, ptačinec žabinec, Rozrazily, pohanku opletku.

Oblast použití
Brambory - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte při max. výšce brambor 10 cm a při respektování odrůdové citlivosti. Převážnou většinou odrůd je Sencor dobře snášen.

Brambory - Plevele dvouděložné - 5-15 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte po poslední proorávce naslepo, krátce před vzejitím brambor. Na velmi lehkých půdách a při pěstování raných brambor je potřeba dodržet dávku max. 5 g / 100 m2.

Hrách - Plevele - 3-4 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsadby. Postemergentně, po zakořenění sazenic.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 3 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsevy. Postemergentně, od 4 pravých listů.

Vojtěška - Plevele - 7,5-10 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte v předjaří, před rašením vojtěšky. Pokud se aplikuje až při rašení, dochází k zežloutnutí porostu a v první seči ke snížení výnosu zelené hmoty.

Doba použitelnosti
při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování
přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 2x10 g +-7% v PET/AI/PE sáčcích v lepenkové krabičce s příbalovým letákem.

Složení

Účinná látka: metribuzin 70%

Upozornění

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Bayer Garden Sencor 70 WG přípravek k hubení plevelů v bramborách, rajčatech 2x10 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení většiny dvouděložných jednoletých plevelů v porostech brambor, hrachu, rajčat, vojtěšky, Chřestu lékařského a cizrny beranní.

Působí na tyto plevele
Lipnici roční, konopici rolní, kokošku pastuší tobolku, hluchavky, heřmánky, Mák vlčí, chrpu modrou, Rdesno ptačí, merlík bílý, ohnici, Zemědým lékařský, hořčici rolní, peťour maloúborný, ptačinec žabinec, Rozrazily, pohanku opletku.

Oblast použití
Brambory - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte při max. výšce brambor 10 cm a při respektování odrůdové citlivosti. Převážnou většinou odrůd je Sencor dobře snášen.

Brambory - Plevele dvouděložné - 5-15 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte po poslední proorávce naslepo, krátce před vzejitím brambor. Na velmi lehkých půdách a při pěstování raných brambor je potřeba dodržet dávku max. 5 g / 100 m2.

Hrách - Plevele - 3-4 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsadby. Postemergentně, po zakořenění sazenic.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 3 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsevy. Postemergentně, od 4 pravých listů.

Vojtěška - Plevele - 7,5-10 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte v předjaří, před rašením vojtěšky. Pokud se aplikuje až při rašení, dochází k zežloutnutí porostu a v první seči ke snížení výnosu zelené hmoty.

Doba použitelnosti
při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování
přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 2x10 g +-7% v PET/AI/PE sáčcích v lepenkové krabičce s příbalovým letákem.

Složení

Účinná látka: metribuzin 70%

Upozornění

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ