Hlavní stránka  >  Destilovaná voda

Destilovaná voda

Destilovaná voda je voda, která byla jednou nebo vícekrát destilována, tedy byla díky změně skupenství na vodní páru zbavena rozpuštěných minerálních látek a následně ochlazením znovu zkapalněna. Někdy tak bývá nepřesně nazývaná výrobně méně nákladná demineralizovaná voda využívaná k podobným účelům.

Vlastnosti destilované vody

 • nevodivost
 • teplota tání 0 °C
 • teplota varu 100 °C
 • max. hustota 1g/cm3 při 4 °C
 • pH=7

Teoreticky je možné za destilovanou vodu brát i např. sníh či déšť, jelikož vzniká odpařováním z jezer, moří, či toků, ale když se voda vrací k zemi, opět se na ni nabalí bakterie a různé částice.

Použití

 • domácích i průmyslové zvlhčovače vzduchu
 • klimatizačních čističky vzduchu
 • autoakumulátor
 • ředění letních a zimních směsí do ostřikovačů
 • do chladičů
 • chemické účely
 • fotolaboratorní roztoky

Vliv destilované vody na zdraví 
Dá se destilovaná voda pít? Na tuto otázku se ptá hodně lidí a odpovědi jsou různé. Obecně je dáno, že destilovaná voda (voda bez obsahu minerálů), není určena pro pití a nemá vůbec charakter pitné vody. Naopak její konzumace může být nebezpečná. Může dojít k poškození střevní výstelky a jelikož neobsahuje žádné minerály ani ionty, má tendence je stahovat s vnitřního prostředí člověka. Vede to pak i k častějšímu močení.

První příznaky požití destilované vody je slabost, bolest hlavy, celková únava a křeče.

Výroba 
Změna skupenství vody může probíhat zvolna (např. na slunci) nebo zahříváním až k bodu varu. Během destilace je voda separována prakticky od všeho, co se v ní nachází a stává se čistou (H2O). Je to čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Je téměř nevodivá. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Největší hustotu 1,000 g.cm-3 má voda při 3,98 °C. pH destilované vody je neutrální (pH=7). Vodivost destilované vody je nižší než 11 μS.cm-1 a celkové množství rozpuštěných pevných látek musí být pod 10 mg.dm-3.

Využití 
Destilovaná voda se používá především v chemickém průmyslu, při výrobě léčiv, v laboratořích, při chemickém zpracování fotografií, ale i například do chladičů automobilů, k doplňování elektrolytu akumulátorů nebo do napařovacích žehliček. Všude tam, kde je třeba chemicky neutrální vody bez příměsí a rozpuštěných látek. V poslední době se destilovaná voda získaná přes reverzní osmózu používá také v akváriích. Na rozdíl od minerální vody nezbude po odpaření destilované vody žádný nerostný materiál (vodní kámen, kotelní kámen).

Proč nepít destilovanou vodu

Destilovaná (či demineralizovaná) voda se nehodí k dlouhodobé přímé konzumaci, neboť dokáže narušit metabolismus lidského těla.[ Dalšími riziky jsou: „prakticky nulový příjem vápníku a hořčíku vodou, snížený příjem některých jiných esenciálních prvků a mikroprvků, vysoké ztráty vápníku, hořčíku a jiných esenciálních prvků z potravin vařených v demineralizované vodě, zvýšené riziko toxického působení těžkých kovů přijímaných stravou, zvýšené riziko druhotné kontaminace demineralizované vody.“

Srážková voda 
Za destilovanou vodu nelze považovat vodu srážkovou (déšť a sníh), která vzniká odpařováním z vodních zdrojů a následnou kondenzací v atmosféře. Při návratu na zem déšť zachycuje ze vzduchu bakterie, chemikálie a prachové částice, proto se nedoporučuje k přímé konzumaci, ani přípravě pokrmů.



© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ