Nejlevnější doprava od 69 Kč!
Hlavní stránka  >  Praní a úklid  >  Čisticí prostředky  >  Přípravky na čištění  >  Domácí spotřebiče  >  Kamna, trouby, gril  >  Efekt Čistič krbových skel 500 ml rozprašovač
Nabízíme pouze zboží skladem

Efekt Čistič krbových skel 500 ml rozprašovač

-6%

Efekt Čistič krbových skel 500 ml rozprašovač
Naše cena
61 Kč s DPH 
Ušetříte 4 Kč (6%)
Cena před slevou
65 Kč s DPH
Skladem:   10-20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 61.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:47302
EAN:8594002481452
Výrobce:Mika a.s.
Značka:Mika® Efekt 
Mika® Efekt
Varianty produktu
Vypiš více
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
  • Efekt čistič krbových skel je pěnový čistič
  • rychle a snadno odstraňuje saze, mastnotu a dehet ze skleněných krbových dvířek
  • vhodný pro odstranění lehkého nánosu sazí na cihlách a krbech
Použití

Odstraňte z přípravku bezpečnostní uzávěr, nahraďte jej přiloženým rozprašovačem. Rozprašovač pootočte o čtvrtinu (Spray). Ošetřovaný povrch musí být chladný, nanejvýš vlažný. Přípravek nastříkejte na povrch, pěnu nechejte 3-5 minut působit a následně ji očistěte mokrou houbou.

Při intenzivním znečištění aplikaci opakujte. Po použití rozprašovač opláchněte vodou a přípravek uzavřete bezpečnostním uzávěrem. Po použití pootočte rozprašovač zpět o čtvrtinu (Off).

Složení

<5 % Aniontové Povrchově aktivní látky (anionové Tenzidy), <5% amfoterní Povrchově aktivní látky (amfoterné Tenzidy)

Nebezpečné látky: Hydroxid sodný UN 1824. V případě zdravotních potíží volejte toxikologické středisko nonstop. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Upozornění

Pozor! Nepoužívejte na mramor a jiné vápenaté přírodní kameny, na neošetřené aluminium (hliník) a povrchy z umělých hmot. Okolní plochu případně zakryjte.

Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte tento obal nebo označení). Při zasažení očí okamžitě důkladně opláchněte vodoua vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
61.00 Kč
30%
Málo účiný
Diskuze k produktu
Diskuze k: Efekt Čistič krbových skel 500 ml rozprašovač

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
  • Efekt čistič krbových skel je pěnový čistič
  • rychle a snadno odstraňuje saze, mastnotu a dehet ze skleněných krbových dvířek
  • vhodný pro odstranění lehkého nánosu sazí na cihlách a krbech
Použití

Odstraňte z přípravku bezpečnostní uzávěr, nahraďte jej přiloženým rozprašovačem. Rozprašovač pootočte o čtvrtinu (Spray). Ošetřovaný povrch musí být chladný, nanejvýš vlažný. Přípravek nastříkejte na povrch, pěnu nechejte 3-5 minut působit a následně ji očistěte mokrou houbou.

Při intenzivním znečištění aplikaci opakujte. Po použití rozprašovač opláchněte vodou a přípravek uzavřete bezpečnostním uzávěrem. Po použití pootočte rozprašovač zpět o čtvrtinu (Off).

Složení

<5 % Aniontové Povrchově aktivní látky (anionové Tenzidy), <5% amfoterní Povrchově aktivní látky (amfoterné Tenzidy)

Nebezpečné látky: Hydroxid sodný UN 1824. V případě zdravotních potíží volejte toxikologické středisko nonstop. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Upozornění

Pozor! Nepoužívejte na mramor a jiné vápenaté přírodní kameny, na neošetřené aluminium (hliník) a povrchy z umělých hmot. Okolní plochu případně zakryjte.

Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte tento obal nebo označení). Při zasažení očí okamžitě důkladně opláchněte vodoua vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

61.00 Kč
30%
Málo účiný


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ