Nejlevnější doprava od 73 Kč!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Technická drogerie  >  Chemické produkty  >  Technický peroxid  >  Kittfort Peroxid vodíku technický 30% k čištění a bělení 950 g
Vyprodáno

Kittfort Peroxid vodíku technický 30% k čištění a bělení 950 g

-4%


Kittfort Peroxid vodíku technický 30% k čištění a bělení 950 g
Naše cena
69 Kč s DPH 
Ušetříte 3 Kč (4%)
Cena před slevou
72 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 69.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:81159
EAN:8595030523701
Výrobce:Kittfort Praha s.r.o.
Značka:Kittfort®  (web)
Kittfort®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Peroxid vodíku - Produkt pouze k osobnímu odběru. Při osobním odběru objednávky bude před zaplacením požadován občanský průkaz osoby vyzvedávající zboží. Dále bude vyplněn formulář Registrace Peroxidu vodíku, který obsahuje údaje požadované čl. 8 nařízení (EU) č. 98/2013.

Upozornění

Bezpečnost práce a první pomoc: Dodržovat ZÁKLADní hygienická pravidla - nejíst, nepít, nekouřit, po ukončení práce si umýt ruce vodou a mýdlem. 
Skladování: Skladovat v originál uzavřených obalech při teplotě 5 až 20°C. 
Způsob likvidace: Prázdný obal od výrobku vypláchnout vodou a odevzdat do tříděného odpadu. 

Údaje o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle, obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

Obsah: Peroxid vodíku 30% 
CAS: 7722-84-1
ES: 231-765-0

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Kittfort Peroxid vodíku technický 30% k čištění a bělení 950 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Peroxid vodíku - Produkt pouze k osobnímu odběru. Při osobním odběru objednávky bude před zaplacením požadován občanský průkaz osoby vyzvedávající zboží. Dále bude vyplněn formulář Registrace Peroxidu vodíku, který obsahuje údaje požadované čl. 8 nařízení (EU) č. 98/2013.

Upozornění

Bezpečnost práce a první pomoc: Dodržovat ZÁKLADní hygienická pravidla - nejíst, nepít, nekouřit, po ukončení práce si umýt ruce vodou a mýdlem. 
Skladování: Skladovat v originál uzavřených obalech při teplotě 5 až 20°C. 
Způsob likvidace: Prázdný obal od výrobku vypláchnout vodou a odevzdat do tříděného odpadu. 

Údaje o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle, obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

Obsah: Peroxid vodíku 30% 
CAS: 7722-84-1
ES: 231-765-0

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ