Hlavní stránka  >  Praní, úklid  >  Čisticí prostředky  >  Mytí nádobí  >  Ruční mytí  >  Lena Fialková s rozmarýnem na nádobí 550 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Lena Fialková s rozmarýnem na nádobí 550 g

koncentrovaný hustý gel pro zářivě čisté nádobí s příjemnou vůní

Akce
Lena Fialková s rozmarýnem na nádobí 550 g
Naše cena
19.9 Kč s DPH 
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 19.90 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:2004047
EAN:8594004373205
Výrobce:Zenit, spol. s.r.o.
Značka:Zenit Lena  (web)
Zenit Lena
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
 • Lena fialková s Rozmarýnem na mytí nádobí.
 • Koncentrovaný hustý gel pro zářivě čisté nádobí s příjemnou vůní.
 • Důkladně odstraňuje nečistoty a mastnotu.
Použití
 • Při mytí nalijte malé množství prostředku buď na houbičku nebo přímo na nádobí.
 • Po umytí nádobí opláchněte.
 • Tekutý čisticí prostředek dávkujte podle množství nádobí, typu nebo úrovně nečistoty.
 •  Uchovávejte mimo dosah dětí.

na přípravu 4 l mycího roztoku dávkujte 1,5 polévkové lžíce.

Složení

Aniontové Povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15% amfoterní Povrchově aktivní látky méně než 5% parfém, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone, barva, voda.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. První pomoc. Při zasažení očí. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
19.90 Kč
100%
pěkně voní
Diskuze k produktu
Diskuze k: Lena Fialková s rozmarýnem na nádobí 550 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy
 • Lena fialková s Rozmarýnem na mytí nádobí.
 • Koncentrovaný hustý gel pro zářivě čisté nádobí s příjemnou vůní.
 • Důkladně odstraňuje nečistoty a mastnotu.
Použití
 • Při mytí nalijte malé množství prostředku buď na houbičku nebo přímo na nádobí.
 • Po umytí nádobí opláchněte.
 • Tekutý čisticí prostředek dávkujte podle množství nádobí, typu nebo úrovně nečistoty.
 •  Uchovávejte mimo dosah dětí.

na přípravu 4 l mycího roztoku dávkujte 1,5 polévkové lžíce.

Složení

Aniontové Povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15% amfoterní Povrchově aktivní látky méně než 5% parfém, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone, barva, voda.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. První pomoc. Při zasažení očí. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

19.90 Kč
100%
pěkně voní
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ