>    >    >    >    >  Mika Bazénová chemie Chlor šok F1 přípravek pro rychlou úpravu vody 1 kg
Nabízíme pouze zboží skladem

Mika Bazénová chemie Chlor šok F1 přípravek pro rychlou úpravu vody 1 kg

Mika Bazénová chemie Chlor šok F1 přípravek pro rychlou úpravu vody 1 kg
Naše cena
182 Kč s DPH
Ušetříte 11 Kč (6%)
Cena v naší prodejně
193 Kč s DPH
Skladem:   1-5 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 182.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:96338
Výrobce:Mika a.s.
Značka:Mika®  (web)
Mika®
Popis produktu

Sypký rychle rozpustný přípravek pro rychlou úpravu vody. Granulát Chlor šok F1 slouží jako asanační prostředek pro celosezonní údržbu otevřených nebo krytých bazénů, a to především pro jednorázovou úpravu silně znečištěných bazénů. Přípravek významně omezuje výskyt většiny druhů řas a zanechává bazén čistý.

Použití: pro dosažení čisté vody by měla být hodnota pH v rozmezí 7,0 - 7,4 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l (při teplotě vody nad 28°C se doporučuje vyšší obsah, až do 0,8 mg/l. Pokud klesne obsah chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je nutné jeho obsah zvýšit. Pokud je obsah chloru vyšší než 0,8 mg/l, Chlor šok F1 do bazénové vody nepřidávejte a vyčkejte, až se dostane do požadovaného rozpětí. Po napuštění bazénu proveďte preventivní ošetření vody základní dávkou přípravku Chlor šok F1. V případě velkého růstu řas použijte dávku pro nárazové chlorování. Před použitím přípravku zkontrolujte a upravte pH v rozmezí 7,0-7,4. Za 24 hodin po aplikaci přípravku opět zkontrolujte hodnotu pH. Pro správné používání přípravku je nezbytné provést měření hodnot pH a obsahu volného chloru. Měření hodnot pH provádějte minimálně 1 x týdně. Chlorování provádějte vždy večer. 

Pro kryté bazény: po použití přípravku zajistěte po dobu 24 hodin dostatečné odvětrání prostoru.

Dávkování a způsob aplikace: základní dávka je 100 g granulátu na 10 m? vody. Pro nárazové chlorování lze použít max. 200 g na 10 m? vody. Dávku přípravku dokonale rozpusťte ve vodě v čistém vědru z umělé hmoty, nalijte pomalu přímo do bazénu. Filtrační zařízení musí být během aplikace a po dobu 24 hodin v provozu. Přípravek se zásadně přidává do vody a ne naopak! Obsahuje >30% aktivního chloru. Obsahuje >30% natriun-troklosan, dihydrát.

Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách 0-20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte odděleně od amonných solí, oxidujících a kyselých látek, hořlavých látek a rozpouštědel. Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebepečný odpad.

Nebezpečné látky: Natrium-troklosen, dihydrát (Index 613-030-01-7)
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice/brýle/oděv.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži ošetřete sterilně. Při přetrvávajícím dráždění nebo známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí promývejte oči velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Mika Bazénová chemie Chlor šok F1 přípravek pro rychlou úpravu vody 1 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
Diskuze k produktu

Sypký rychle rozpustný přípravek pro rychlou úpravu vody. Granulát Chlor šok F1 slouží jako asanační prostředek pro celosezonní údržbu otevřených nebo krytých bazénů, a to především pro jednorázovou úpravu silně znečištěných bazénů. Přípravek významně omezuje výskyt většiny druhů řas a zanechává bazén čistý.

Použití: pro dosažení čisté vody by měla být hodnota pH v rozmezí 7,0 - 7,4 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l (při teplotě vody nad 28°C se doporučuje vyšší obsah, až do 0,8 mg/l. Pokud klesne obsah chloru pod hodnotu 0,3 mg/l, je nutné jeho obsah zvýšit. Pokud je obsah chloru vyšší než 0,8 mg/l, Chlor šok F1 do bazénové vody nepřidávejte a vyčkejte, až se dostane do požadovaného rozpětí. Po napuštění bazénu proveďte preventivní ošetření vody základní dávkou přípravku Chlor šok F1. V případě velkého růstu řas použijte dávku pro nárazové chlorování. Před použitím přípravku zkontrolujte a upravte pH v rozmezí 7,0-7,4. Za 24 hodin po aplikaci přípravku opět zkontrolujte hodnotu pH. Pro správné používání přípravku je nezbytné provést měření hodnot pH a obsahu volného chloru. Měření hodnot pH provádějte minimálně 1 x týdně. Chlorování provádějte vždy večer. 

Pro kryté bazény: po použití přípravku zajistěte po dobu 24 hodin dostatečné odvětrání prostoru.

Dávkování a způsob aplikace: základní dávka je 100 g granulátu na 10 m? vody. Pro nárazové chlorování lze použít max. 200 g na 10 m? vody. Dávku přípravku dokonale rozpusťte ve vodě v čistém vědru z umělé hmoty, nalijte pomalu přímo do bazénu. Filtrační zařízení musí být během aplikace a po dobu 24 hodin v provozu. Přípravek se zásadně přidává do vody a ne naopak! Obsahuje >30% aktivního chloru. Obsahuje >30% natriun-troklosan, dihydrát.

Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách 0-20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte odděleně od amonných solí, oxidujících a kyselých látek, hořlavých látek a rozpouštědel. Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebepečný odpad.

Nebezpečné látky: Natrium-troklosen, dihydrát (Index 613-030-01-7)
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice/brýle/oděv.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži ošetřete sterilně. Při přetrvávajícím dráždění nebo známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí promývejte oči velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k: Mika Bazénová chemie Chlor šok F1 přípravek pro rychlou úpravu vody 1 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ