>    >    >    >    >  Mika Bazénová chemie pH mínus ke snížení hodnoty pH bazénové vody 1,5 kg
Vyprodáno

Mika Bazénová chemie pH mínus ke snížení hodnoty pH bazénové vody 1,5 kg

Mika Bazénová chemie pH mínus ke snížení hodnoty pH bazénové vody 1,5 kg
Naše cena
95 Kč s DPH
Ušetříte 5 Kč (5%)
Cena v naší prodejně
100 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 95.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:96341
Výrobce:Mika a.s.
Značka:Mika®  (web)
Mika®
Popis produktu

Sypký přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Hodnota pH bazénové vody by měla být v rozmezí 7,0 - 7,4, v tomto rozsahu je zaručené nejúčinnější působení chlorových přípravků.

Použití: hodnotu pH kontrolujeme minimálně 1 x týdně a odchylky od ideálního rozmezí regulujte okamžitě. Před přidáváním jakýchkoliv přípravků do bazénové vody je nutná kontrola. Pokud je hodnota pH > 7,4 mohou se ve vodě tvořit mléčné zákaly, snižuje se účinnost clorových přípravků, voda zapáchá po chloru, může dráždit pokožku a oči, dochází také k ucpávání filtračního zařízení. Při hodnotách pH <7,0 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí barev materiálu, ale také může docházet k dráždění očí a pokožky.

Pro snížení pH o 0,2 se na 1 m? vody přidá cca 15 g přípravku (u tvrdé vody je většinou potřebná vyšší dávka). Vypočítané množství přípravku se důkladně rozpustí ve vodě v umělohmotné nádobě a pomalu se přilévá do bazénu u místa přítoku vody při zapnutém filtračním zařízení. Měření hodnot pH je nutné provádět po dokonalém promíchání vody v bazénu. Postup aplikujte dokud se hodnota pH nenachází v požadovaném rozpětí. Než se přípravek dokonale promíchá, je nutné vyloučit pobyt osob v bazénu.

Obsahuje: >30% hydrogensíranu sodného.

Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách 0-20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte odděleně od amonných solí, oxidujících a kyselých látek, hořlavých látek a rozpouštědel. Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebepečný odpad.

Nebezpečné látky: Hydrogensíran sodný (CAS 7681-38-1). Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čoky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání provést umělé dýchání nebo podporu dýchání. Žádné dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži ošetřete sterilně. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Při přetrvávajíím dráždění nebo známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí promývejte oči velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal přípravku nebo etiketu.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Mika Bazénová chemie pH mínus ke snížení hodnoty pH bazénové vody 1,5 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
Diskuze k produktu

Sypký přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Hodnota pH bazénové vody by měla být v rozmezí 7,0 - 7,4, v tomto rozsahu je zaručené nejúčinnější působení chlorových přípravků.

Použití: hodnotu pH kontrolujeme minimálně 1 x týdně a odchylky od ideálního rozmezí regulujte okamžitě. Před přidáváním jakýchkoliv přípravků do bazénové vody je nutná kontrola. Pokud je hodnota pH > 7,4 mohou se ve vodě tvořit mléčné zákaly, snižuje se účinnost clorových přípravků, voda zapáchá po chloru, může dráždit pokožku a oči, dochází také k ucpávání filtračního zařízení. Při hodnotách pH <7,0 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí barev materiálu, ale také může docházet k dráždění očí a pokožky.

Pro snížení pH o 0,2 se na 1 m? vody přidá cca 15 g přípravku (u tvrdé vody je většinou potřebná vyšší dávka). Vypočítané množství přípravku se důkladně rozpustí ve vodě v umělohmotné nádobě a pomalu se přilévá do bazénu u místa přítoku vody při zapnutém filtračním zařízení. Měření hodnot pH je nutné provádět po dokonalém promíchání vody v bazénu. Postup aplikujte dokud se hodnota pH nenachází v požadovaném rozpětí. Než se přípravek dokonale promíchá, je nutné vyloučit pobyt osob v bazénu.

Obsahuje: >30% hydrogensíranu sodného.

Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách 0-20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte odděleně od amonných solí, oxidujících a kyselých látek, hořlavých látek a rozpouštědel. Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebepečný odpad.

Nebezpečné látky: Hydrogensíran sodný (CAS 7681-38-1). Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čoky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání provést umělé dýchání nebo podporu dýchání. Žádné dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži ošetřete sterilně. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Při přetrvávajíím dráždění nebo známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí promývejte oči velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal přípravku nebo etiketu.

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k: Mika Bazénová chemie pH mínus ke snížení hodnoty pH bazénové vody 1,5 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ