>    >    >    >    >  Mika Bazénová chemie Triefekt tablety k úpravě bazénové vody 1 kg
Nabízíme pouze zboží skladem

Mika Bazénová chemie Triefekt tablety k úpravě bazénové vody 1 kg

Mika Bazénová chemie Triefekt tablety k úpravě bazénové vody 1 kg
Naše cena
186 Kč s DPH
Ušetříte 8 Kč (4%)
Cena v naší prodejně
194 Kč s DPH
Skladem:   10-20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 186.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:96337
Výrobce:Mika a.s.
Značka:Mika®  (web)
Mika®
Popis produktu

Přípravek je určený k úpravě bazénové vody, významně omezuje výskyt řas, bakterií a sinic. Nejvhodnější rozmezí pH vody určené ke koupání by mělo být v rozmezí 7,0-7,4. Právě při těchto hodnotách je působení chlorového přípravku nejúčinnější.

Použití a dávkování: 1-2 tablety na 30 m?, vkládáme každých 6-8 dní. Pokud má voda teplotu do 25°C, stačí k úpravě 1 tableta, pokud je teplota vody vyšší je třeba použít 2 tablety. Použitím jedné tablety se zvýší obsah aktivního chloru v 10 m? o 1,mg/l. Potřeba chloru závisí na teplotě vody a vzduchu, počtu koupajících, intenzity děšťových srážek a bouřek. Při dlouhodobém slunečném počasí, po bouřkách, při zvýšeném provozu v bazénu a vyšší teplotě vody doporučujeme použít přípravek Chlor šok F1. Naopak v průběhu chladnějšího období provádějte chlorování v delších časových intervalech. Nejméně 1 x týdně měřte hodnotu pH a koncentraci aktivního chloru v bazénové vodě. Pokud je hodnota pH nižší nebo vyšší než ideální rozmezí, použijte přípravky ke snížení nebo ke zvýšení pH.

Důležité: ihned po napuštění bazénu proveďte ošetření vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Chlor šok F1, tak aby byla hodnota pH v rozmezí 7,0-7,4. Poté aplikujte bazénové tablety.

Tablety lze přidávat do bazénu dvěma způsoby:
1. Plovákem, kdy do dávkovacího plováku vložíme potřebné množství chlorových tablet a necháme volně na hladině vody.
2. Vestavěným dávkovačem, do dávkovače vložíme potřebné množství tablet a regulační ventily nastavíte tak, aby byla přibližně dodržena doporučená hodnota obsahu chloru.

Tablety do bazénu nikdy nevhazujte!

Obsahuje: <30% aktivního chloru.

Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách 0-20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte odděleně od amonných solí, oxidujících a kyselých látek, hořlavých látek a rozpouštědel. Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebepečný odpad.

Nebezpečné látky: kyselina trichlorizokyanurová (index: 613-031-00-5, CAS 87-90-1).

Může přispět ke vzniku požáru, oxidační činidlo. Škodlivý po požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosahu tepla, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte. Uchovávejte mimo oděvy a hořlavé materiály. Přijměte opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži ošetřete sterilně. Při přetrvávajícím dráždění nebo známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí promývejte oči velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal přípravku nebo etiketu.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Mika Bazénová chemie Triefekt tablety k úpravě bazénové vody 1 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
Diskuze k produktu

Přípravek je určený k úpravě bazénové vody, významně omezuje výskyt řas, bakterií a sinic. Nejvhodnější rozmezí pH vody určené ke koupání by mělo být v rozmezí 7,0-7,4. Právě při těchto hodnotách je působení chlorového přípravku nejúčinnější.

Použití a dávkování: 1-2 tablety na 30 m?, vkládáme každých 6-8 dní. Pokud má voda teplotu do 25°C, stačí k úpravě 1 tableta, pokud je teplota vody vyšší je třeba použít 2 tablety. Použitím jedné tablety se zvýší obsah aktivního chloru v 10 m? o 1,mg/l. Potřeba chloru závisí na teplotě vody a vzduchu, počtu koupajících, intenzity děšťových srážek a bouřek. Při dlouhodobém slunečném počasí, po bouřkách, při zvýšeném provozu v bazénu a vyšší teplotě vody doporučujeme použít přípravek Chlor šok F1. Naopak v průběhu chladnějšího období provádějte chlorování v delších časových intervalech. Nejméně 1 x týdně měřte hodnotu pH a koncentraci aktivního chloru v bazénové vodě. Pokud je hodnota pH nižší nebo vyšší než ideální rozmezí, použijte přípravky ke snížení nebo ke zvýšení pH.

Důležité: ihned po napuštění bazénu proveďte ošetření vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Chlor šok F1, tak aby byla hodnota pH v rozmezí 7,0-7,4. Poté aplikujte bazénové tablety.

Tablety lze přidávat do bazénu dvěma způsoby:
1. Plovákem, kdy do dávkovacího plováku vložíme potřebné množství chlorových tablet a necháme volně na hladině vody.
2. Vestavěným dávkovačem, do dávkovače vložíme potřebné množství tablet a regulační ventily nastavíte tak, aby byla přibližně dodržena doporučená hodnota obsahu chloru.

Tablety do bazénu nikdy nevhazujte!

Obsahuje: <30% aktivního chloru.

Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách 0-20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte odděleně od amonných solí, oxidujících a kyselých látek, hořlavých látek a rozpouštědel. Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebepečný odpad.

Nebezpečné látky: kyselina trichlorizokyanurová (index: 613-031-00-5, CAS 87-90-1).

Může přispět ke vzniku požáru, oxidační činidlo. Škodlivý po požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosahu tepla, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte. Uchovávejte mimo oděvy a hořlavé materiály. Přijměte opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Poleptanou kůži ošetřete sterilně. Při přetrvávajícím dráždění nebo známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí promývejte oči velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal přípravku nebo etiketu.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k: Mika Bazénová chemie Triefekt tablety k úpravě bazénové vody 1 kg

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ