Nejlevnější doprava od 69 Kč!
Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Stavebniny  >  Lepidla, tmely, silikony  >  Lepidla  >  Dvousložková  >  Uhu Plus Schnellfest rychleschnoucí epoxidové lepidlo 27 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Uhu Plus Schnellfest rychleschnoucí epoxidové lepidlo 27 g

-4%

Uhu Plus Schnellfest rychleschnoucí epoxidové lepidlo 27 g
Naše cena
215 Kč s DPH 
Ušetříte 10 Kč (4%)
Cena před slevou
225 Kč s DPH
Skladem:   10-20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 215.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:37008
EAN:4026700457254
Výrobce:Uhu gmbh & co.
Značka:Uhu®  (web)
Uhu®
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
  • Vynikající kvalita tohoto rychleschnoucího epoxidového lepidla zajišťuje rychlé, čiré, pevné lepení a opravy s pevností 190kg/cm.
  • Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  • Má vysokou tepelnou odolnost -20°C do +100°C.

Rozsah použití
lepené části musí být čisté suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr dvoustříkačky, vytlačte plnidlo a tvrdidlo v poměru 1:1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte zpracovatelnost lepidla je 5 minut. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce dvoustříkačky řádně očistěte a uzavřete. Při pokojové teplotě dosáhne spoj manipulační pevnosti po 20 min. a maximální funkční pevnosti dosáhne spoj po 72 hodinách. Minimální pracovní teplota je 15°C. Skladujte v suchu a chladu.

Použití

Pevnostní tabulka v závislosti na čase a teplotě:
10 min.  15kg/cm?
30 min.  90 kg/cm?
60 min.  110 kg/cm?
72 hod.  190kg/cm?

Složení

Obsahuje:
plnidlo: obsahuje epoxidovou pryskyřici (m.h.700) <100%
tvrdidlo obahuje: 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol <10%

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
215.00 Kč
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
Diskuze k produktu
Diskuze k: Uhu Plus Schnellfest rychleschnoucí epoxidové lepidlo 27 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
  • Vynikající kvalita tohoto rychleschnoucího epoxidového lepidla zajišťuje rychlé, čiré, pevné lepení a opravy s pevností 190kg/cm.
  • Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  • Má vysokou tepelnou odolnost -20°C do +100°C.

Rozsah použití
lepené části musí být čisté suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr dvoustříkačky, vytlačte plnidlo a tvrdidlo v poměru 1:1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte zpracovatelnost lepidla je 5 minut. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce dvoustříkačky řádně očistěte a uzavřete. Při pokojové teplotě dosáhne spoj manipulační pevnosti po 20 min. a maximální funkční pevnosti dosáhne spoj po 72 hodinách. Minimální pracovní teplota je 15°C. Skladujte v suchu a chladu.

Použití

Pevnostní tabulka v závislosti na čase a teplotě:
10 min.  15kg/cm?
30 min.  90 kg/cm?
60 min.  110 kg/cm?
72 hod.  190kg/cm?

Složení

Obsahuje:
plnidlo: obsahuje epoxidovou pryskyřici (m.h.700) <100%
tvrdidlo obahuje: 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol <10%

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle. Nevylévejte do kanalizace.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

215.00 Kč
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ