Doprava PPL - výdejní místa 39 Kč
Hlavní stránka  >  Hobby, zahrada  >  Boj se škůdci  >  Boj s hmyzem - biocidy  >  Lezoucí škůdci  >  Na mravence a faraony  >  Biotoll Neopermin+ insekticidní prášek proti mravencům s dlouhodobým účinkem 100 g
Vyprodáno

Biotoll Neopermin+ insekticidní prášek proti mravencům s dlouhodobým účinkem 100 g

-6%

Biotoll Neopermin+ insekticidní prášek proti mravencům s dlouhodobým účinkem 100 g
Naše cena
47 Kč s DPH 
Ušetříte 3 Kč (6%)
Cena před slevou
50 Kč s DPH
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 47.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:1904447
EAN:3830072313374
Výrobce:Unichem, Slovinsko
Značka:Biotoll®  (web)
Biotoll®
Popis produktu
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Insekticidní nástraha k hubení mravenců pronikajících z venku do budov, rybenek a mouchy domácí ve formě jemného bílého prášku. Na základě povolení ÚSKVBL Brno je přípravek schválen pro použití v potravinářských provozech bez připomínek.

  • Přípravek je insekticidem se žaludečním účinkem.
  • Úmrtnost škůdci nastává během 24 hodin.

Pro dezinfekci prázdných skladů a skladů se používá na potírání švábů (Blattella germanica), mravenců (Monomorium pharaonis), much (Musca domestica) a škůdci při skladování zrna 1-2,5g/m2(jedna čajová lžička). Na vnitřních okrajích domů a vchodech do domů, kde mohou vstupovat do místností létající škůdci, se používá v dávce 1-2g/m2. 

Druhy uživatelů: Pro obecné použití.

Použití
  • Neopermin+insekticidní prášek je výrobek připravený k okamžitému použití.
  • Je charakterstický svojí něžnou vůní a jednoduchým použitím.
  • Přípravek rozprášíme kolem stěn v koutech prostoru, ve kterém si všimneme, že se škůdci vyskytují. Používáme ho kdykoliv, když se škůdci vyskytnou v prostoru. 

Skladování
Skladovat v originálně těsně uzavřené nádobě v chladném a dobře větraném prostoru. Skladovat v suchém prostoru. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zvířat. uchovávejte mimo jídlo, pití a krmivo. 

Složení

Antidotum: antropin. 

Upozornění

Bezpečnostní opatření: Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravit, nápojů a krmiv. Na místa ošetřená Neopermin+práškem je nutno zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům. Pracujte v gumových rukavicích, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Případné zbytky nesmí proniknout do kanalizace ani do podzemních či povrchových vod. Prázdné obaly po znehodnocení likvidujte do komunálního odpadu.Přípravek nesmí být použitý ve volné přírodě. 

Příznaky otravy: V kontaku s pokožkou: Prach může způsobit lokální podráždění v záhybech pokožky nebo na místech v kontaktu s příliš  těsným oblečením.V kontaktu s očima: Může způsobit krátkodobé podráždění. Inhalace: Vdechnutí prášku může dráždit dýchací cesty..

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

První pomoc: Všeobecné pokyny: Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu. Při kontaktu s pokožkou: Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obud. Části těla, které přišly do styku s přípravkem ihned omývat veklým množstvím vody a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s očima: Po zasažení okamžitě vylachovat oči velkým množstvím vody při otevřených ičních víčkách (min.15minut). Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při (nadměrném)nadýchaní: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch-opusťte kontaminované prostředí. Pokud Příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc! V případě požití: Nevyvolávat zvracení bez předchozí konzultace s lékařem. Vypláchnout ústa vodou! Ihned vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list nebo etiketu. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod/den):224919293, 224915402, 224915575. 

Likvidace: Odstraňování zbytků produktu. Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů . Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace. S odpadem jednat v souladu s lokálními či státními předpisy. Obaly: Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady-nakládat jako s odpadním přípravkem. Odstraňovat v souladu se zákonem o obalech. Obaly odstranit v souladu s místními či národními předpisy. Vyprázdněný obal není vhodné pro opakované použití. 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Biotoll Neopermin+ insekticidní prášek proti mravencům s dlouhodobým účinkem 100 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy

Insekticidní nástraha k hubení mravenců pronikajících z venku do budov, rybenek a mouchy domácí ve formě jemného bílého prášku. Na základě povolení ÚSKVBL Brno je přípravek schválen pro použití v potravinářských provozech bez připomínek.

  • Přípravek je insekticidem se žaludečním účinkem.
  • Úmrtnost škůdci nastává během 24 hodin.

Pro dezinfekci prázdných skladů a skladů se používá na potírání švábů (Blattella germanica), mravenců (Monomorium pharaonis), much (Musca domestica) a škůdci při skladování zrna 1-2,5g/m2(jedna čajová lžička). Na vnitřních okrajích domů a vchodech do domů, kde mohou vstupovat do místností létající škůdci, se používá v dávce 1-2g/m2. 

Druhy uživatelů: Pro obecné použití.

Použití
  • Neopermin+insekticidní prášek je výrobek připravený k okamžitému použití.
  • Je charakterstický svojí něžnou vůní a jednoduchým použitím.
  • Přípravek rozprášíme kolem stěn v koutech prostoru, ve kterém si všimneme, že se škůdci vyskytují. Používáme ho kdykoliv, když se škůdci vyskytnou v prostoru. 

Skladování
Skladovat v originálně těsně uzavřené nádobě v chladném a dobře větraném prostoru. Skladovat v suchém prostoru. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zvířat. uchovávejte mimo jídlo, pití a krmivo. 

Složení

Antidotum: antropin. 

Upozornění

Bezpečnostní opatření: Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravit, nápojů a krmiv. Na místa ošetřená Neopermin+práškem je nutno zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům. Pracujte v gumových rukavicích, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Případné zbytky nesmí proniknout do kanalizace ani do podzemních či povrchových vod. Prázdné obaly po znehodnocení likvidujte do komunálního odpadu.Přípravek nesmí být použitý ve volné přírodě. 

Příznaky otravy: V kontaku s pokožkou: Prach může způsobit lokální podráždění v záhybech pokožky nebo na místech v kontaktu s příliš  těsným oblečením.V kontaktu s očima: Může způsobit krátkodobé podráždění. Inhalace: Vdechnutí prášku může dráždit dýchací cesty..

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

První pomoc: Všeobecné pokyny: Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu. Při kontaktu s pokožkou: Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obud. Části těla, které přišly do styku s přípravkem ihned omývat veklým množstvím vody a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s očima: Po zasažení okamžitě vylachovat oči velkým množstvím vody při otevřených ičních víčkách (min.15minut). Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při (nadměrném)nadýchaní: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch-opusťte kontaminované prostředí. Pokud Příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc! V případě požití: Nevyvolávat zvracení bez předchozí konzultace s lékařem. Vypláchnout ústa vodou! Ihned vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list nebo etiketu. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod/den):224919293, 224915402, 224915575. 

Likvidace: Odstraňování zbytků produktu. Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů . Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace. S odpadem jednat v souladu s lokálními či státními předpisy. Obaly: Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady-nakládat jako s odpadním přípravkem. Odstraňovat v souladu se zákonem o obalech. Obaly odstranit v souladu s místními či národními předpisy. Vyprázdněný obal není vhodné pro opakované použití. 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ