Hlavní stránka  >  Praní, úklid  >  Čisticí prostředky  >  Dezinfekční  >  Proti plísni  >  Fixinela Desi proti plísni biocidní přípravek 500 ml rozprašovač
Nabízíme pouze zboží skladem

Fixinela Desi proti plísni biocidní přípravek 500 ml rozprašovač

-8%

Fixinela Desi proti plísni biocidní přípravek 500 ml rozprašovač
Naše cena
74 Kč s DPH 
Ušetříte 6 Kč (8%)
Cena před slevou
80 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 74.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:2004581
EAN:8585003912298
Výrobce:Tatrachema, družstvo Trnava
Značka:Tatrachema Fixinela®  (web)
Tatrachema Fixinela®
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

FIXINELA desi proti plísni je tekutý Fungicidní přípravek vhodný k odstranění plísní na stěnách, omítkách, betonu, kolem kuchyňského zařízení, dřezů, van, umyvadel, sprchových koutů, bazénů atd. Je vhodný pro komplexní sanaci vlhkých zdí budov a sklepních prostor.

  • vhodný pro likvidaci plísní na stěnách, omítkách, betonu, okolí kuchyňského zařízení, dřezů, van, umyvadel, sprchových koutů, bazénů apod.
  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Použití

FIXINELA desi proti plísni se používá neředěná. Pomocí mechanického rozprašovače přípravek naneste na ošetřované místo. Nechte působit 15 minut a poté opláchněte čistou vodou. Při velkém výskytu plísní postup opakujte. Plíseň před čištěním mechanicky neodstraňujte, aby se nerozptýlily nebezpečné sPóry plísní.

Doporučujeme použití v potravinářském průmyslu, ve službách, domácnostech, ve školství, zdravotnictví, hotelnictví a pod.

Složení

Obsahuje: chlornan sodný (CAS 7681-52-9), Hydroxid sodný, N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropán-1,3-diamin.

Účinná látka: aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného (CAS 7681-52-9) 47g / kg; N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropán-1,3-diamin 0,5g / kg.

Upozornění

Skladování: Přípravek skladujte v suchých prostorách, chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od + 5 ° C do + 25 ° C.

Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

První pomoc: 
PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou (nebo sprchou).
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
74.00 Kč
100%
Na výrobky Fixinely nedám dopustit
Diskuze k produktu
Diskuze k: Fixinela Desi proti plísni biocidní přípravek 500 ml rozprašovač

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

FIXINELA desi proti plísni je tekutý Fungicidní přípravek vhodný k odstranění plísní na stěnách, omítkách, betonu, kolem kuchyňského zařízení, dřezů, van, umyvadel, sprchových koutů, bazénů atd. Je vhodný pro komplexní sanaci vlhkých zdí budov a sklepních prostor.

  • vhodný pro likvidaci plísní na stěnách, omítkách, betonu, okolí kuchyňského zařízení, dřezů, van, umyvadel, sprchových koutů, bazénů apod.
  • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Použití

FIXINELA desi proti plísni se používá neředěná. Pomocí mechanického rozprašovače přípravek naneste na ošetřované místo. Nechte působit 15 minut a poté opláchněte čistou vodou. Při velkém výskytu plísní postup opakujte. Plíseň před čištěním mechanicky neodstraňujte, aby se nerozptýlily nebezpečné sPóry plísní.

Doporučujeme použití v potravinářském průmyslu, ve službách, domácnostech, ve školství, zdravotnictví, hotelnictví a pod.

Složení

Obsahuje: chlornan sodný (CAS 7681-52-9), Hydroxid sodný, N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropán-1,3-diamin.

Účinná látka: aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného (CAS 7681-52-9) 47g / kg; N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropán-1,3-diamin 0,5g / kg.

Upozornění

Skladování: Přípravek skladujte v suchých prostorách, chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od + 5 ° C do + 25 ° C.

Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

První pomoc: 
PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou (nebo sprchou).
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

74.00 Kč
100%
Na výrobky Fixinely nedám dopustit


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ