Hlavní stránka  >  Hobby a zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Škůdci rostlin Insekticidy  >  Pirimor 50WG insekticid proti mšicím 2 x 1,5 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Pirimor 50WG insekticid proti mšicím 2 x 1,5 g

Pirimor 50WG insekticid proti mšicím 2 x 1,5 g
Naše cena
45 Kč s DPH
Ušetříte 3 Kč (6%)
Cena v naší prodejně
48 Kč s DPH
Skladem:   10-20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 45.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:49232
Výrobce:LOVELA Terezín s.r.o.
Značka:Pirimor®  (web)
Pirimor®
Popis produktu

Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu na ochranu rostlin proti mšicím v bobulovinách, hrachu, jádrovinách, peckovinách, rajčeti, paprice, okurce, zelenině brukvovité a kořenové, salátu, špenátu setém, krmné řepě a okrasných rostlinách.

2 sáčky poslouží pro přípravu až 2x2 litrů aplikační kapaliny a ošetří asi 60 m2 plochy.

Účinná látka: pirimicarb 500 g/kg
tj.: 2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimid-4-yl-dimethylkarbamát
Další nebezpečné látky obsažené v přípravku: docusat-natrium 5-10%, talek 20-30%

Obal přípravku se nesmí použít k jakémukoliv účelu. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pozor! Zdraví škodlivý při vdechování! Toxický při požití! Dráždí oči! Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí! Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv! Nejezte, nepijte a nekuřte při používání! Nevdechujte prach! Zamezte styku s očima! Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc! Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody! Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí) SP 1 zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. SPE 3 za účelem ochrany vodních organizmů dodržte neošetřené ochranné pásmo 6 m vzhledem k povrchové vodě. Aplikaci je třeba provádět tak, aby nedošlo k zasažení okolních porostů. Přípravek není hořlavý. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

První pomoc: Všeobecné pokyny: Pokud z jakýchkoli příčin došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a kontrolujte životně důležité funkce. Bezvědomému, nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic do úst. K bezvědomému vždy přivolejte lékařskou pomoc. 
Příznaky otravy karbamáty: Obvykle se objevují do 30 minut až 2 hodin. Jsou shodné s otravou organofosfáty. Může se objevit slzení, slinění, zvracení, bolesti břicha, průjem, zúžení zornic, zpomalení tepu, svalové záškuby, křeče, svalová slabost, dezorientace, neklid, v krajním případě bezvědomí a útlum dýchání. Okamžitá lékařská pomoc je nutná.
Při nadýchání: Přerušte práci, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid, chraňte postiženého před chladem. Objeví-li se známky otravy karbamáty, zajistěte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv, šperky. Protože kůže snadno absorbuje karbamáty, sejměte i obuv, pokud byla zasažena. Zasažené části pokožky včetně nehtů, popř. vlasů, jsou-li zasaženy, opakovaně umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Kontakt se zasaženými částmi oděvu představuje riziko pro zachránce.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Pirimor 50WG insekticid proti mšicím 2 x 1,5 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze
Diskuze k produktu

Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu na ochranu rostlin proti mšicím v bobulovinách, hrachu, jádrovinách, peckovinách, rajčeti, paprice, okurce, zelenině brukvovité a kořenové, salátu, špenátu setém, krmné řepě a okrasných rostlinách.

2 sáčky poslouží pro přípravu až 2x2 litrů aplikační kapaliny a ošetří asi 60 m2 plochy.

Účinná látka: pirimicarb 500 g/kg
tj.: 2-dimethylamino-5,6-dimethylpyrimid-4-yl-dimethylkarbamát
Další nebezpečné látky obsažené v přípravku: docusat-natrium 5-10%, talek 20-30%

Obal přípravku se nesmí použít k jakémukoliv účelu. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pozor! Zdraví škodlivý při vdechování! Toxický při požití! Dráždí oči! Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí! Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv! Nejezte, nepijte a nekuřte při používání! Nevdechujte prach! Zamezte styku s očima! Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc! Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody! Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí) SP 1 zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. SPE 3 za účelem ochrany vodních organizmů dodržte neošetřené ochranné pásmo 6 m vzhledem k povrchové vodě. Aplikaci je třeba provádět tak, aby nedošlo k zasažení okolních porostů. Přípravek není hořlavý. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

První pomoc: Všeobecné pokyny: Pokud z jakýchkoli příčin došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a kontrolujte životně důležité funkce. Bezvědomému, nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic do úst. K bezvědomému vždy přivolejte lékařskou pomoc. 
Příznaky otravy karbamáty: Obvykle se objevují do 30 minut až 2 hodin. Jsou shodné s otravou organofosfáty. Může se objevit slzení, slinění, zvracení, bolesti břicha, průjem, zúžení zornic, zpomalení tepu, svalové záškuby, křeče, svalová slabost, dezorientace, neklid, v krajním případě bezvědomí a útlum dýchání. Okamžitá lékařská pomoc je nutná.
Při nadýchání: Přerušte práci, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid, chraňte postiženého před chladem. Objeví-li se známky otravy karbamáty, zajistěte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv, šperky. Protože kůže snadno absorbuje karbamáty, sejměte i obuv, pokud byla zasažena. Zasažené části pokožky včetně nehtů, popř. vlasů, jsou-li zasaženy, opakovaně umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Kontakt se zasaženými částmi oděvu představuje riziko pro zachránce.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k: Pirimor 50WG insekticid proti mšicím 2 x 1,5 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ