Hlavní stránka  >  Hobby, zahrada  >  Zahrada  >  Ochrana a ošetření rostlin  >  Houbové choroby Fungicidy  >  Biom Champion 50 WG fungicidní a baktericidní přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g
Nabízíme pouze zboží skladem

Biom Champion 50 WG fungicidní a baktericidní přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g

Novinka
-6%

Biom Champion 50 WG fungicidní a baktericidní přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g
Naše cena
34 Kč s DPH 
Ušetříte 2 Kč (6%)
Cena před slevou
36 Kč s DPH
Skladem:   více než 20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 34.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:2400077
EAN:8595078517120
Výrobce:Biom s.r.o.
Značka:Biom 
Biom
Popis produktu
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Champion 50 WG zabraňuje kadeřavosti a plísním způsobených bakteriálními a houbovými chorobami a Fungicidní přípravek rostliny chrání. Kontaktní Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám jako Plíseň bramborová, kadeřavost listů broskvoně, bakteriální spála a ochrana květů meruněk proti mrazu.

 • proti houbovým a bakteriálním chorobám
 • chrání Brambory, révu, brokvoň, jabloň a meruňku
 • 2 x 10 g
Použití
 • Brambor, Plíseň bramborová -10 g / 1,5-3 l / 50 m2
 • Broskvoň, Kadeřavost listů - 10 g / 2,5-5 l vody
 • Jabloň, Bakteriální spála - 10 g / 10-20 l vody
 • Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - 10 g / 5 l vody
 • Réva vinná, Plíseň révová - 10 g / 5 l vody

Dbejte na pokyny uvedeny v balení.

Složení

Hydroxid Měďnatý 768 g/kg (500g/kg mědi)

Upozornění

Vždy při zasažení očí nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání Aerosolu při aplikaci
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže
Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí
Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití
Vypláchněte ústa vodou. Podejte, pokud možno cca 5 - 10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1(4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety neb příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: Biom Champion 50 WG fungicidní a baktericidní přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Popis produktu
Zákaznické recenze

Champion 50 WG zabraňuje kadeřavosti a plísním způsobených bakteriálními a houbovými chorobami a Fungicidní přípravek rostliny chrání. Kontaktní Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám jako Plíseň bramborová, kadeřavost listů broskvoně, bakteriální spála a ochrana květů meruněk proti mrazu.

 • proti houbovým a bakteriálním chorobám
 • chrání Brambory, révu, brokvoň, jabloň a meruňku
 • 2 x 10 g
Použití
 • Brambor, Plíseň bramborová -10 g / 1,5-3 l / 50 m2
 • Broskvoň, Kadeřavost listů - 10 g / 2,5-5 l vody
 • Jabloň, Bakteriální spála - 10 g / 10-20 l vody
 • Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - 10 g / 5 l vody
 • Réva vinná, Plíseň révová - 10 g / 5 l vody

Dbejte na pokyny uvedeny v balení.

Složení

Hydroxid Měďnatý 768 g/kg (500g/kg mědi)

Upozornění

Vždy při zasažení očí nebo projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání Aerosolu při aplikaci
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže
Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí
Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití
Vypláchněte ústa vodou. Podejte, pokud možno cca 5 - 10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1(4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety neb příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Bezpečnostní upozornění

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ