Hlavní stránka  >  Praní, úklid  >  Čisticí prostředky  >  Dezinfekční  >  Proti plísni  >  FungiSan Prevence proti plísním bezchloru, přísada do malířských nátěrů 500 ml
Nabízíme pouze zboží skladem

FungiSan Prevence proti plísním bezchloru, přísada do malířských nátěrů 500 ml

-6%

FungiSan Prevence proti plísním bezchloru, přísada do malířských nátěrů 500 ml
Naše cena
149 Kč s DPH 
Ušetříte 10 Kč (6%)
Cena před slevou
159 Kč s DPH
Skladem:   10-20 ks
Tento produkt není možné samostatně zakoupit.
Početks
Dotaz na prodejceHlídat cenu
Aktuální cena produktu je 149.00 Kč s dph
  Oznámit, až cena klesne pod    Kč s dph
  Oznámit každou změnu ceny
Váš e-mail  
Zaslat dotaz
Jméno:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Dotaz:
Sdílej
Kód:77177
EAN:8595039304851
Výrobce:Stachema
Značka:Stachema - FungiSan - FungiSpray  (web)
Stachema - FungiSan - FungiSpray
Popis produktu
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Fungisan bez obsahu chloru je moderní nátěr proti plísním s dlouhodobým preventivním účinkem. Přísada k ochraně zdiva a do vodou ředitelných nátěrových hmot, malířských nátěrů, omítek a jiných minerálních stavebních materiálů. Díky svému složení je Fungisan šetrnější pro lidský organizmus a přitom velmi účinný. Ve srovnání s přípravky na bázi chloru vykazuje dlouhodobější a intenzivní účinky. Absence chloru se příznivě projevuje také tím, že přípravek nezapáchá a ve stavebních materiálech nevznikají soli vázající vodu. Nátěr proti plísni a přísada Fungisan je vhodný i pro vysoce zátěžové podmínky především v interiéru staveb.

 • Fungisan bez obsahu chloru nabízí prověřené vlastnosti proti vzniku plísní, bakterií, řas a kvasinek.
 • Lze jej aplikovat v bytových i nebytových prostorách, v průmyslových provozech, veřejných budovách v interiéru i exteriéru.
 • Pro sanační účely v exteriéru můžeme také doporučit speciální výrobek řady Sanatop.
 • Fungisan přísada a nátěr proti plísni je účinný i v místech s extrémními podmínkami jako jsou například vývařovny, prádelny a jiné průmyslové nebo potravinářské provozy.
Použití
 • Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa se nejdříve postříkají přípravky na likvidaci plísní Fungispray chlorový anebo Fungispray bezchlorový.
 • Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat.
 • Následně se na očištěný a suchý povrch aplikuje nátěrem nebo postřikem 5% roztok Fungisanu ve vodě, v malířském nátěru či vápně (1:19).
 • Při silném napadení doporučujeme vždy provést první nátěr proti plísni 5% roztokem Fungisanu ve vodě a dále po zaschnutí aplikovat vlastní malířský nátěr opět s 5% přídavkem Fungisanu.

Při preventivní ochraně proti plísním při stavbách a rekonstrukcích v extrémně vlhkém prostředí (např. omítky sklepení, skladů, podezdívek, spárování obkladů stěn a podlah v koupelnách, vývařovnách, bazénech, apod.) se přidává Fungisan přímo do zdících malt, omítek a spárovacích hmot.

Vydatnost nátěru proti plísni Fungisan:
z 1 kg Koncentrátu se ošetří 50 až 100 m? plochy podle vydatnosti použité nátěrové hmoty.

Doporučené ředění aplikačního nátěru:

1:19 50 g do 1 kg nátěru - vody malířské vodou ředitelné nátěry
1:19 50 g do 1 kg hmoty ochrana ve stavebních hmotách a  injektáže
1:9 100 g do 1 kg barvy ochrana fasádních barev

Upozornění

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaznické recenze
Nebyly nalezeny žádné recenze.
Diskuze k produktu
Diskuze k: FungiSan Prevence proti plísním bezchloru, přísada do malířských nátěrů 500 ml

Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvěk

Odkazy
Bezpečnostní list
Popis produktu
Zákaznické recenze
Odkazy

Fungisan bez obsahu chloru je moderní nátěr proti plísním s dlouhodobým preventivním účinkem. Přísada k ochraně zdiva a do vodou ředitelných nátěrových hmot, malířských nátěrů, omítek a jiných minerálních stavebních materiálů. Díky svému složení je Fungisan šetrnější pro lidský organizmus a přitom velmi účinný. Ve srovnání s přípravky na bázi chloru vykazuje dlouhodobější a intenzivní účinky. Absence chloru se příznivě projevuje také tím, že přípravek nezapáchá a ve stavebních materiálech nevznikají soli vázající vodu. Nátěr proti plísni a přísada Fungisan je vhodný i pro vysoce zátěžové podmínky především v interiéru staveb.

 • Fungisan bez obsahu chloru nabízí prověřené vlastnosti proti vzniku plísní, bakterií, řas a kvasinek.
 • Lze jej aplikovat v bytových i nebytových prostorách, v průmyslových provozech, veřejných budovách v interiéru i exteriéru.
 • Pro sanační účely v exteriéru můžeme také doporučit speciální výrobek řady Sanatop.
 • Fungisan přísada a nátěr proti plísni je účinný i v místech s extrémními podmínkami jako jsou například vývařovny, prádelny a jiné průmyslové nebo potravinářské provozy.
Použití
 • Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa se nejdříve postříkají přípravky na likvidaci plísní Fungispray chlorový anebo Fungispray bezchlorový.
 • Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat.
 • Následně se na očištěný a suchý povrch aplikuje nátěrem nebo postřikem 5% roztok Fungisanu ve vodě, v malířském nátěru či vápně (1:19).
 • Při silném napadení doporučujeme vždy provést první nátěr proti plísni 5% roztokem Fungisanu ve vodě a dále po zaschnutí aplikovat vlastní malířský nátěr opět s 5% přídavkem Fungisanu.

Při preventivní ochraně proti plísním při stavbách a rekonstrukcích v extrémně vlhkém prostředí (např. omítky sklepení, skladů, podezdívek, spárování obkladů stěn a podlah v koupelnách, vývařovnách, bazénech, apod.) se přidává Fungisan přímo do zdících malt, omítek a spárovacích hmot.

Vydatnost nátěru proti plísni Fungisan:
z 1 kg Koncentrátu se ošetří 50 až 100 m? plochy podle vydatnosti použité nátěrové hmoty.

Doporučené ředění aplikačního nátěru:

1:19 50 g do 1 kg nátěru - vody malířské vodou ředitelné nátěry
1:19 50 g do 1 kg hmoty ochrana ve stavebních hmotách a  injektáže
1:9 100 g do 1 kg barvy ochrana fasádních barev

Upozornění

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nevylévejte do kanalizace. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebyly nalezeny žádné recenze.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ